You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Privacy (App)Prohlášení o ochraně osobních údajůStartTirážPodmínky užíváníPravidla pro soubory cookieInstalaceStartInstalaceStartImporterExterní poskytovatel
Váš osobní asistent ve vozidle.

Aplikace Volkswagen Connect®

Propojte smartphone s DataPlugem* a udělejte ze svého modelu Volkswagen konektivní vůz. Naší aplikaci Volkswagen Connect můžete snadno využívat přes Bluetooth. V aplikaci najdete tu správnou výzvu pro pracovní i soukromé použití. Více informací naleznete na našich webových stránkách. V případně potřeby se obraťte přímo na svého servisního partnera Volkswagen.

Objevte všechny funkce aplikace

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Volkswagen Connect. K dispozici pro Android a iOS:

*Standardně v rozsahu dodávky tvého vozidla, anebo dostupné na trhu

„Je to, jako když máte auto pořád u sebe.“

Objevte všechny funkce aplikace

„Je to zábavné a zajímavé.“

Objevte všechny funkce aplikace

„Výborný nástroj, jak mít auto pod kontrolou.“

Objevte všechny funkce aplikace

„Opravdu užitečná aplikace, která se snadno ovládá.“

Objevte všechny funkce aplikace

„Nejraději mám funkci pro zapisování služebních jízd.“

Objevte všechny funkce aplikace

„Aplikace je podle mě geniální, hlavně bodové skóre řidiče a monitorování nádrže.“

Objevte všechny funkce aplikace

Volkswagen Connect®
nastavení ve 3 krocích

Jak na smartphonu získat informace o vozidle, knihu jízd a další funkce aplikace?

Zkontrolovat
kompatibilitu vozidla
Více informací
Stáhnout aplikaci
Volkswagen Connect®
Více informací
Vyhledat partnery
Volkswagen
Více informací
Zahájit nastavení

Otázky a odpovědi

Máte dotazy týkající se aplikace, například ohledně funkcí nebo DataPlugu? Zde vám nabízíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

To zpravidla záleží na funkci autofill ve vašem chytrém telefonu. Tato funkce doplní při automatickém kompletování vaší adresy nakonec ještě prázdný znak. Kvůli tomuto prázdnému znaku náš server bohužel nerozpozná již registrovanou e-mailovou adresu. Zkontrolujte, že za e-mailovou adresou není doplněn žádný další prázdný znak, a zopakujte pokus. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Ve vašem mobilním telefonu je možná deaktivovaný signál GPS. V první řadě můžete prověřit, zda je aktivován signál GPS ve vašem chytrém telefonu a v nastaveních aplikace VW Connect. Pro správné zaznamenávání jízd musí být aktivovány oba signály. V oblastech se slabým vysílacím výkonem (např. podzemní garáže) může být signál navíc omezený a může dojít k chybnému zaznamenání. Může se rovněž stát, že při aktivovaném úsporném režimu dojde k omezení vysílacího výkonu signálu GPS vašeho chytrého telefonu nebo k deaktivaci signálu. Pro optimální zaznamenávání jízd proto používejte svůj chytrý telefon v normálním provozu bez úsporného režimu. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

To může mít různé důvody:

 • signál GPS ve vašem chytrém telefonu a/nebo v nastaveních aplikace VW Connect je deaktivován. Oba signály musí být aktivovány. V oblastech se slabým vysílacím signálem (např. podzemní garáže) může být signál navíc omezený a zaznamenání parkoviště se nemusí zdařit.
 • Signál Bluetooth není ve vašem chytrém telefonu aktivován. Aplikace VW Connect obdrží přes Bluetooth od DataPlug signál, že byl vůz odstaven a uloží do data GPS do paměti jako zjištěné místo výskytu vozu. Bez spojení nelze uložit žádné parkoviště. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

To může mít několik důvodů: • Vyhledávání pomocí PSČ / názvu místa: Pokud se v tomto městě nenachází žádný servisní partner Volkswagen, zůstane seznam výsledků prázdný resp. bílý. V současné době pracujeme na rozšíření, aby se vám v takových případech zobrazil nejbližší partner. • Hledání místa proběhlo s využitím funkce Autofill: Tato funkce vašeho chytrého telefonu vám usnadňuje psaní tím, že vám během psaní navrhuje slova nebo v tomto případě názvy měst. Pokud například napíšete "Wolfsb", navrhne vám "Wolfsburg". Pokud potom návrh vyberete, doplní chytrý telefon na konec textu vždy ještě prázdný znak, kvůli čemuž aplikace VW Connect již nedokáže správně rozeznat název místa. Pokud jste vyloučili, že se za vaším názvem místa nacházejí další znaky, můžete pokus zopakovat. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

V aplikaci VW Connect naleznete pouze autorizované partnery Volkswagen. Pokud hledaný servisní partner není oficiálním partnerem Volkswagen, není v aplikaci uložen. Dále se může stát, že v seznamu ještě není zanesen nový partner Volkswagen. Abyste mohli vždy využívat aktuální seznam, musíte se zaregistrovat. Pro případ, že jste právě odhlášeni nebo nemáte internetové spojení, je uložen "offline seznam" všech partnerů Volkswagen. Ta se však aktualizuje pouze s každým update aplikace. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Údaje o servisním intervalu nebo o intervalu pro výměnu oleje jsou pro konkrétní vozidla poskytovány přes rozhraní OBD (On Board Diagnose). Některé modely tyto hodnoty nedodávají, a proto nemohou být zobrazeny v aplikaci.

Zpravidla to má časové důvody. Jestliže nastartujete své vozidlo, všechna varovná upozornění se nejdříve kvůli krátké kontrole rozsvítí. Okamžitě však zase zhasnou, pokud je funkce správná. Aby zařízení DataPlug toto krátké rozsvícení nehlásilo do aplikace VW Connect chybně jako poruchu, hlásí aktivní varovná upozornění, teprve pokud svítí ještě 60 sekund po zapnutí zapalování. Pokud ve svém voze zapnete zapalování, ale motor je ještě vypnutý, např. když zadáváte adresu do navigace, je DataPlug již aktivní a 60 sekund běží. Pokud teprve potom po určité době nastartujete motor, rozsvítí se varovná upozornění, jak je uvedeno výše, a DataPlug je odešle do aplikace VW Connect, protože je považuje za reálné poruchy. Pokud by to u vás nastalo, vypněte ještě jednou motor, vytáhněte klíček a potom znovu nastartujte motor; varovná upozornění by potom měla v aplikaci VW Connect zmizet. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru. Mějte na paměti: Rozhodující zůstávají přímo zobrazované údaje ve vozidle a pokyny z palubní knihy. Nicméně doporučujeme, abyste se informacemi a doporučeními řídili, zejména při závažných poruchách systému, abyste předešli větším škodám na svém vozidle. Mějte rovněž na paměti, že ignorováním poruchy můžete ohrozit sebe i ostatní!

Pokyny ve vozidle považujte s nejvyšší prioritou. Rozhodující je přímé zobrazení ve vozidle, stejně jako pokyny v palubní knize. Nicméně doporučujeme, abyste se informacemi a doporučeními řídili, zejména při závažných poruchách systému, abyste předešli větším škodám na svém vozidle. Mějte rovněž na paměti, že ignorováním poruchy můžete ohrozit sebe i ostatní!

U různých modelů vozidel se může stát, že Vy jako uživatel vozidla musíte jednorázově udělit svůj souhlas s tím, aby se varovné symboly zobrazovaly. 

Můžete se pokusit znovu zasunout zařízení DataPlug. Vytáhněte je z rozhraní OBD2 a opět je zasuňte. Pokud by to opět nefungovalo, proveďte podle návodu novou instalaci.

 1. Spusťte aplikaci VW Connect.
 2. Vyvolejte nabídku „Nastavení" a v položce „Nastavení DataPlug“ klikněte na „Známá zařízení DataPlug“.
 3. Na zařízení DataPlug přejeďte prstem zprava doleva. Otevře se pole „Smazat“. Potvrďte operaci.
 4. V nastavení iOS -> Bluetooth -> v části Moje zařízení klepněte vedle položky DataPlug na modrou ikonu „i" a poté na „Ignorovat toto zařízení“.
 5. Pomocí aplikace VW Connect znovu nainstalujte zařízení DataPlug podle popisu uvedeného v aplikaci. 

Pokud problém trvá, můžete se obrátit na oddělení péče o zákazníky Volkswagen nebo na svého servisního poradce v autosalonu, kterému důvěřujete. Kromě toho můžete znovu provést kontrolu kompatibility Vašeho vozidla. Zda je Vaše vozidlo kompatibilní, zjistíte na https://www.vwconnect.com/cs-cz/instalace/.

Vaše aplikace běží optimálně, pokud máte chytrý telefon s operačním systémem Android (od verze 5.0) nebo iOS (od verze 9.0) a k tomu kompatibilní model vozu Volkswagen, počínaje rokem výroby 2008. Optimální přenos mezi DataPlugem a aplikací VW Connect je zajištěn, pokud mobilní telefon nezatěžují žádné další signály Bluetooth (např. bezdrátová sluchátka)

U některých aplikací zaměřených na zvýšení doby provozu akumulátoru a na optimalizaci výkonu koncového zařízení je možné, že bude naše služba, která probíhá na pozadí a hledá hardwarový klíč, po delší době ukončena a že bude zakázáno její nové spuštění. Koncová zařízení Samsung proto obsahují software, který vyvinula sama společnost Samsung. Pro zajištění automatického spojení se můžete pokusit tyto služby deaktivovat. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Jazyk používaný v detailech vašeho vozu se mění pouze jednou za 24 hodin. Vyčkejte jeden den a zkontrolujte znovu data. Pokud by se po uplynutí této doby jazyk nezměnil, obraťte se na zákaznický servis nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Pro optimální využití aplikace byste při používání VW Connect neměli mít chytrý telefon v úsporném režimu. Kvůli možnému omezení signálu GPS v úsporném režimu se mohou objevit následující chyby:

 • jízdy se nebudou správně zaznamenávat.
 • adresy u jízd se nebudou správně / vůbec zobrazovat.
 • nezobrazí se poslední parkoviště.

Pokud se zaznamenávání vašich jízd nezdaří, může to souviset s tím, že váš chytrý telefon nemůže vytvořit spojení s DataPlugem. V takovém případě restartujte svůj chytrý telefon a pokus zopakujte.
Pokud problém trvá, můžete se obrátit na oddělení péče o zákazníky Volkswagen nebo na svého servisního poradce v autosalonu, kterému důvěřujete.

U jízd s přerušením jízdy s vypnutým zapalováním (příklad: zastavíte u pekaře, může dojít, především u iOS k tomu, že nebudou jízdy zaznamenány celé. Tento problém se vyskytuje především tehdy, pokud není VW Connect zapnutý ("je smazán"). V současnosti pracujeme na technickém řešení odstranění tohoto problému. Nyní je možné zabránit nekompletnímu záznamu jízdy tím způsobem, že záměrně VW Connect před pokračováním v jízdě po jejím přerušení zapnete a necháte ho zapnutý do té doby, až se naváže spojení mezi DataPlug a Vaším chytrým telefonem.

Kdykoliv můžete poslat požadavek na podporu, a to i bez přihlášení. Požadavek na podporu se provádí tlačítkem "E-mail" v aplikaci, které najdete v položce nabídky "Podpora". 
Po kliknutí na tlačítko "E-mail" se automaticky otevře e-mail na adresu vwconnect.helplinewhatever@volkswagen.de s předvyplněným textem, který obsahuje stávající informace z aplikace a usnadní podpoře odpovědět na váš požadavek.

V současnosti není možné zvolit, zda se budou Vaše jízdy zobrazovat v kilometrech nebo v mílích. Výběr Vaší země v aplikaci určuje, zda budou jízdy zobrazovány metrickým a anglickým systémem.

V některých případech může docházet při používání VW Connect k problémům ve spojení při telefonování přes handsfree. Pro tento zvláštní případ najdete v nastavení pod položkou “Telefonování přes handsfree“ režim handsfree. Ten aktivujte, jen když se skutečně během telefonování vyskytují problémy se spojením. 
Režim handsfree funguje takto: 
Vaše aplikace VW Connect je spojena s DataPlugem a když máte telefonický hovor, tak se spojení s DataPlugem přeruší. Vaše jízda se ale i nadále zaznamenává přes GPS, dokud jste spojeni s handsfree. Protože během této doby neexistuje řádné spojení mezi aplikací a DataPlugem, nelze bohužel vypočítat šetrný způsob jízdy pro tuto jízdu. Po ukončení hovoru se spojení k DataPlugu automaticky obnoví. Tak je zaručen jak bezdrátový záznam jízdy, tak i bezchybné telefonování přes handsfree.

Aktuálně můžete sdílet svůj úsporný způsob jízdy, svůj bodový stav, svůj nově dosažený stav a absolvované výzvy přímo na sociálních sítích (Facebook, WhatsApp atd.). V budoucnu budete noci sdílet i další události.

Volkswagen VW Connect je inteligentní, síťový asistent vozidla. Propojí vás se svým vozem Volkswagen, abyste byli vždy informováni o svém vozidle, způsobu jízdy a o svých jízdách.

VW Connect má v současné době následující funkce: "Chování při jízdě, Parkoviště, Můj Volkswagen, Historie jízd, Tísňové volání, Monitor tankování, Servisní Partner a Mé soutěže." Bližší informace o každé funkci naleznete v příslušné kategorii FAQ.

Potřebujete toto vybavení:

 • chytrý telefon s operačním systémem Android (verze > 5.0) nebo iOS (min. verze iOS 9.0).
 • aplikaci VW Connect z obchodu Playstore (pro Android) nebo Appstore (pro iOS).
 • zařízení VW Connect DataPlug (můžete zakoupit u svého prodejce Volkswagen).
 • kompatibilní model vozu Volkswagen.

Další informace o aplikaci VW Connect a konkrétní informace o kompatibilitě naleznete na našem webu www.vwconnect.com.

Ano, pomocí VW Connect můžete propojit také elektromobily či hybridní vozidla. Na rozdíl od spalovacích motorů, v současné době nejsou v aplikaci zobrazovány všechny informace. Například u elektromobilu není možné zjistit aktuální stav nabití. 

Verzi softwaru naleznete zpravidla v nastaveních svého chytrého telefonu.

Android: Nastavení → informace o zařízení,

iOS: Nastavení → Obecné → Informace.

Další informace o kompatibilitě zjistíte na našich internetových stránkách www.vwconnect.com.

Přesnou cenu zařízení VW Connect DataPlug zjistíte u partnera Volkswagen. Aplikace a s ní spojené funkce jsou zadarmo. 
Upozorňujeme, že k používání aplikace musíte mít telefon s tarifem, který zahrnuje mobilní datové připojení. V některých případech může být dražší.

Na našich internetových stránkách www.vwconnect.com se nachází videonávod, ve kterém jsou vysvětleny jednotlivé funkce.

Spojení mezi VW Connect DataPlug a vaším chytrým telefonem se navazuje přes Bluetooth.

Volkswagen VW Connect je zatím k dispozici v Evropě. Dostupnost můžete zjistit na našich internetových stránkách www.vwconnect.com.

VW Connect DataPlug je konektor OBD (OnBoardDiagnose), nazývaný rovněž hardwarový klíč (dongle), který se zasouvá do diagnostické zásuvky (rozhraní OBD2) vašeho vozu Volkswagen. Během jízdy sbírá různé informace a zasílá je přes Bluetooth do vašeho chytrého telefonu. Získáváte tak například informace o vašem chování při jízdě a o stavu vozidla.

DataPlug můžete zakoupit u každého prodejce vozů Volkswagen.

VW Connect DataPlug zasílá do vašeho chytrého telefonu část dat v reálném čase. Zbývající část se do chytrého telefonu odešle po vypnutí vozidla.

VW Connect DataPlug musíte zastrčit do rozhraní OBD2, které se zpravidla nachází na straně řidiče vlevo v prostoru pro nohy (u vozidel s pravostranným řízením je to vpravo). Bližší informace naleznete v pokynech pro instalaci aplikace VW Connect.

Téměř se všemi novými i použitými vozy Volkswagen od data výroby 2008 (u Pola datum výroby 2010) se zážehovým nebo vznětovým motorem. Výjimku tvoří modely Phaeton a Touareg, protože nejsou kompatibilní s DataPlug.
Bližší informace naleznete na www.vwconnect.com

Když stáhneš a instaluješ aplikaci VW Connect, po prvním otevření budeš prováděn krok za krokem instalací DataPlugu.

Je to velmi lehké: posadíš se do svého Volkswagenu, otevřeš aplikaci a vezmeš si do ruky DataPlug, abys přečetl osmimístný PIN, který je uveden na straně DataPlugu. Ten zadáš do vstupní masky aplikace a potvrdíš ho. Potom zasuň VW Connect DataPlug do diagnostického rozhraní (OBD2). Ve většině modelů vozů Volkswagen je v prostoru nohou u řidiče. Potvrď tento krok ve své aplikaci Potom ještě aktivuj Bluetooth a GPS na svém smartphonu. Následně zapni zapalování svého Volkswagenu. Spojení Bluetooth mezi smartphonem a DataPlugem se vytvoří, jakmile klikneš na „Vytvořit spojení“.

8místný PIN naleznete přímo na svém zařízení DataPlug a ve formě nálepky na obalu.

Po provedeném spárování vašeho chytrého telefonu netrvá spárování s Bluetooth nikdy déle než 5 sekund. Po přerušení spojení, např. opuštěním vozidla se obnovení spojení provede automaticky.

V aplikaci VW Connect poznáte uprostřed nahoře pomocí symbolu spojení, zda je spojení vytvořeno, zda se provádí pokus o navázání spojení nebo zda je aplikace odpojena od zařízení DataPlug. Jestliže otevřete lištu nabídky vlevo, zobrazí se status rovněž nahoře v levém rohu vašeho chytrého telefonu.

Při zapnutí zapalování vašeho vozu odešle VW Connect DataPlug data do vašeho chytrého telefonu.

Při aktivovaném spojení můžete se svým vozem propojit jiné přístroje (např. handsfree).

Za tímto účelem jednoduše vypněte váš vůz Volkswagen a vytáhněte VW Connect DataPlug ze zásuvky OBD2.

Aktivní spojení lze navázat v jeden okamžik pouze s jedním chytrým telefonem. Aktuální aktivní spojení však můžete kdykoliv přerušit a navázat je s novým / jiným chytrým telefonem (analogicky k prvnímu zprovoznění). Dbejte přitom na následující: Pokud se ve vozidle nachází několik spárovaných chytrých telefonů, provede se spárování vždy s tím chytrým telefonem, který se nachází neblíže k zařízení VW Connect DataPlug.

Každý uživatel vidí pouze ty údaje, které byly odeslány do jeho chytrého telefonu.

Služby aplikace VW Connect fungují výhradně v kombinaci s odpovídajícím DataPlugem VW Connect. Zásadně můžeš používat DataPlug jiných výrobců v kombinaci s příslušnými službami. Poukazujeme však na to, že odpovědnost společnosti Volkswagen za eventuální škody způsobené cizím zařízením DataPlug je vyloučena.

Příbalovou dokumentaci naleznete v kartonové krabici zařízení DataPlug. Jestliže krabici nahoře otevřete, uvidíte samotné zařízení DataPlug. Jestliže krabici otevřete na straně, naleznete příbalovou dokumentaci na dně krabice.

DataPlug můžete zasunout do rozhraní OBD2 svého vozu. Rozhraní se u většiny modelů nachází pod volantem v prostoru pro nohy (u pedálů) na levé straně (u vozidel s pravostranným řízením je to vpravo). Jedná se o díl fialové barvy, který má stejný obrys jako DataPlug. 

Abyste se dostali k rozhraní OBD2 u modelu Touran, které se nachází pod obložením, musíte vyháknout přihrádku pod volantem. 
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.
 

Abyste nezatěžovali baterii vozidla, DataPlug se automaticky vypne, jakmile vozidlo odstavíte a vypnete zapalování.

Aktualizaci softwaru je třeba provádět, z důvodu spolehlivé funkce vašeho DataPlug a aplikace. Pomocí aktualizace DataPlug zajistíte, že budou nové funkce dané aplikace bez problémů fungovat. Kromě toho bude také zajištěna kompatibilita vašeho DataPlug s novými modely vozidel. Díky aktualizaci softwaru bude mít váš DataPlug vždy ta nejaktuálnější data.

Pokud bude u nové verze aplikace vašeho DataPlug třeba aktualizovat software, budete informování na zavřené obrazovce a v rozbalovacím menu dané aplikace. Kdykoliv můžete prověřit, v nastavení v menu „DataPlug“ v bodě „Aktualizace softwaru“, zda je software vašeho DataPlug stále aktuální. 

Po aktualizaci vaší aplikace se objeví sdělení na zavřené obrazovce a v rozbalovacím menu dané aplikace. Poté, co se aplikace po aktualizaci propojí s vaším vozidlem, dojde k automatické aktualizaci softwaru vašeho DataPlug. Pro úspěšné provedení aktualizace softwaru musí vozidlo po dobu aktualizace stát na místě se zapnutým zapalováním. Aktualizace softwaru vašeho DataPlug může trvat přibližně jednu minutu. Po provedení aktualizace se objeví na vašem chytrém telefonu hlášení, že byla aktualizace provedena úspěšně. Nyní můžete opět využívat funkce aplikace jako doposud.

V normálním případě se aplikace pokouší, automaticky provádět aktualizaci softwaru při každém spojení s vašim vozidlem. Pokud by automatický způsob provádění aktualizace DataPlug nefungoval, máte možnost, spustit aktualizaci softwaru ručně v „Nastavení“ -> „DataPlug“ -> „Aktualizace softwaru“. Nyní můžete postupovat dle pokynů na vašem chytrém telefonu a manuálně provést aktualizaci daného softwaru. Po ukončení aktualizace obdržíte na váš mobilní telefon zpětné hlášení, že aktualizace vašeho DataPlug proběhla úspěšně. Nyní můžete opět využívat funkce aplikace jako doposud.

Aplikaci pro chytré telefony VW Connect koncernu Volkswagen si můžete stáhnout z Apple App Store nebo z Google Play Store. O kompatibilitě různých koncových zařízení se můžete informovat na našich internetových stránkách www.vwconnect.com.

Potřebujete toto vybavení:

 • chytrý telefon s operačním systémem Android (verze > 5.0) nebo iOS (min. verze iOS 9.0),
 • aplikace VW Connect z obchodu Playstore (pro Android) nebo Appstore (pro iOS),
 • zařízení VW Connect DataPlug (můžete zakoupit u svého prodejce Volkswagen a na webu shops.volkswagen.com v příslušenství Volkswagen),
 • kompatibilní model vozu Volkswagen.

Další informace o aplikaci VW Connect a konkrétní informace o kompatibilitě naleznete na našem webu www.vwconnect.com. 

Když stáhneš a instaluješ aplikaci VW Connect, po prvním otevření budeš prováděn krok za krokem instalací DataPlugu.

Je to velmi lehké: posadíš se do svého Volkswagenu, otevřeš aplikaci a vezmeš si do ruky DataPlug, abys přečetl osmimístný PIN, který je uveden na straně DataPlugu. Ten zadáš do vstupní masky aplikace a potvrdíš ho. Potom zasuň VW Connect DataPlug do diagnostického rozhraní (OBD2). Ve většině modelů vozů Volkswagen je v prostoru nohou u řidiče. Potvrď tento krok ve své aplikaci Potom ještě aktivuj Bluetooth a GPS na svém smartphonu. Následně zapni zapalování svého Volkswagenu. Spojení Bluetooth mezi smartphonem a DataPlugem se vytvoří, jakmile klikneš na „Vytvořit spojení“.

Ano, pomocí VW Connect můžete propojit také elektromobily či hybridní vozidla. V současné době není ještě možné zobrazit v této aplikaci všechny informace týkající se spalovacího motoru. Například není možné u elektromobilu zjistit aktuální stav naplnění nádrže. 

V aplikaci VW Connect můžete spravovat několik vozů Volkswagen. V nabídce jsou potom vozy rozlišeny různými profily.

Každý uživatel vidí pouze ty údaje, které byly odeslány do jeho chytrého telefonu.

V případě dotazů týkajících se VW Connect nás můžete kontaktovat telefonicky na zákaznické lince společnosti Volkswagen nebo se můžete obrátit přímo na svého servisního partnera Volkswagen. Vycházíme z toho, že je spojení přes Bluetooth na vašem chytrém telefonu aktivní. Měli byste rovněž prověřit, zda zařízení VW Connect DataPlug není eventuálně spárováno s jiným chytrým telefonem.

Budete vyzváni, provádět v Google Play Store pravidelně aktualizaci softwaru.

"Můj Volkswagen" vám zobrazuje informace o vašem voze, např. stav ujetých kilometrů. Rovněž aktuální varovná upozornění a kontrolky a patřičná vysvětlení a doporučené úkony.

Rozhodující jsou vždy varovná upozornění a kontrolky ve vozidle. Pokud si zobrazená data odporují, můžete prověřit, zda je mezi VW Connect Data Plug a vaším chytrým telefonem navázáno spojení nebo navštívit prodejce vozů Volkswagen. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis společnosti Volkswagen nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Pod bodem "Mé pneumatiky" můžete přidat pneumatiky svého vozu. Nejdříve můžete stanovit typ pneumatik. Poté můžete pneumatiku v aplikaci vyvolat a zapsat výrobce, proběh, datum výroby a sjednat termín výměny pneumatik.

Jedná se o doporučení, nikoli o předpis. Dodržujte údaje uvedené ve své palubní knize. Rozhodující zůstávají pouze přímo zobrazované údaje ve vozidle a pokyny v palubní knize. Nicméně doporučujeme, abyste se informacemi a doporučeními řídili, zejména při závažných poruchách systému, abyste předešli větším škodám na svém vozidle. Mějte rovněž na paměti, že ignorováním poruchy můžete ohrozit sebe i ostatní!

Dokud je zapalování zapnuté a nacházíte se v dosahu spojení Bluetooth, jsou informace aktuální. Jakmile je zapalování vypnuté nebo již neexistuje spojení s vaším chytrým telefonem, zůstávají informace na poslední hodnotě uložené do paměti. Pokud pak například 5 dní vozidlo nenastartujete, budou data stará 5 dní. Mějte přitom rovněž na paměti, že poškození nebo poruchy, které vznikly po vypnutí motoru, se nezaznamenají. Nezjištěné závady, např. na spodku vozidla, mohou po vypnutí vést k tomu, že např. vyteče motorový olej, ačkoli funkce "Můj Volkswagen" hlásí správnou hladinu motorového oleje.

Tato funkce není momentálně podporovaná.

"Historie jízd" zaznamenává vaše jízdy, které si můžete zobrazit pomocí aplikace VW Connect. Přitom můžete posuzovat různé informace jako způsob jízdy, počáteční a cílová adresa.

K jednotlivým jízdám můžete připojovat poznámky. Jízdy můžete řadit do kategorií (soukromá jízda / cesta do práce / služební jízda).

Kategorie "cesta do práce" znamená vaši cestu do práce (tam nebo zpět). Kategorie "služební jízda" se vztahuje k jízdám vykonaným během vaší pracovní doby, např. na schůzku mimo kancelář.

Data se ukládají do vašeho chytrého telefonu počínaje první jízdou.

Můžete provést export historie jízd s veškerými daty, které jsou k dispozici, jako jsou důvod jízdy, poznámky a samozřejmě jízdní data, do souboru PDF. Tato data můžete používat jako knihu jízd. Upozornění: Finanční úřady mohou mít na knihu jízd různé požadavky. Proto s příslušným finančním úřadem vyjasněte, zda bude data a příslušný formát akceptovat.

V přehledu jízd můžete v hlavičce kliknout na tlačítko, kterým přejdete k obrazovce "Export a mazání". Na této obrazovce můžete definovat časové období a kategorii, pro které se má export provádět. Kliknutím na "Exportovat jízdy" můžete spustit export. 

V přehledu jízd můžete v hlavičce kliknout na tlačítko, kterým přejdete k obrazovce "Export a mazání". Na této obrazovce můžete definovat časové období, ve kterém se mají jízdy smazat. Kliknutím na "Smazat jízdy" můžete spustit proces. 

Vyvinuli jsme nástroj Snap-to-Road, který opravuje odchylku záznamu GPS od silnice a vede proto jízdu vždy po silnicích. Tuto funkci mají k dispozici všichni registrovaní a přihlášení uživatelé. Pokud by se navzdory úspěšnému přihlášení jízda správně nezaznamenala, obraťte se na zákaznický servis nebo na servisního poradce v autosalonu, ke kterému máte důvěru.

Modrá linka zobrazuje ujetou trasu. Červené úseky na této trase symbolizují úseky, kde docházelo k výraznému zrychlení nebo brzdění. Červené úseky zobrazují tedy části trasy, kde je možná optimalizace způsobu jízdy.

Dle toho, jak vypadají vaše nastavení pro automatické ukončení jízdy. Pokud je zde nastaveno 90min, bude jízda ukončena 90min poté, co jste odstavili vaše vozidlo. V případě nastavení 0min bude po odstavení vozidla jízda ukončena okamžitě. 

Kdykoliv můžete ukončit vaši aktuální jízdu tlačítkem "Jízdu ukončit". Především, pokud máte nastaveno automatické ukončení jízdy například na hodnotě 90min, můžete po odstavení vozidla jízdu ukončit ihned.

Jízdy můžeš kdykoli manuálně přidat do přehledu jízd. Jednoduše musíš přejít do položky "Jízdy" dále "Přidat jízdu" a zadat data své jízdy. Manuálně přidané jízdy můžeš kromě toho kdykoli dodatečně upravovat.

Protože manuálně přidané jízdy nebyly zaznamenány pomocí Vašeho DataPlugu, neexistují hodnoty ohledně úsporného způsobu jízdy. Z tohoto důvodu také nezískáte za jízdu žádné body. Kromě toho se u manuálně přidané jízdy nezobrazuje trvání/doba stání, průměrná rychlost a maximální rychlost , protože data nejsou k dispozici.

U jízd s přerušením jízdy s vypnutým zapalováním (příklad: zastavíte u čerpací stanice, může dojít, především u iOS k tomu, že nebudou jízdy zaznamenány celé. Tento problém se vyskytuje především tehdy, pokud není VW Connect zapnutý ("je smazán"). V současnosti pracujeme na technickém řešení odstranění tohoto problému. Nyní je možné zabránit nekompletnímu záznamu jízdy tím způsobem, že záměrně VW Connect před pokračováním v jízdě po jejím přerušení zapnete a necháte ho zapnutý do té doby, až se naváže spojení mezi DataPlug a Vašim chytrým telefonem.

Funkce "Chování při jízdě" zaznamenává vaše jízdní data (otáčky motoru, zrychlení, brzdění, rychlost a teplota chladicí kapaliny) a vypočítá šetrnou jízdu v procentech.

Svá jízdní data si můžete zobrazit tak, že vyberete jízdu v nabídce "Jízdy" a poté kliknete na procentuální údaj. Tam jsou různé parametry zobrazeny v kruhovém grafu.

Ve správě jízd můžete provést reset / mazání.

To bohužel není technicky možné. Na vaše koncové zařízení, které propojené se zařízením DataPlug, se zaznamenává pouze profil jízdy.

Svá jízdní data můžete exportovat do souboru PDF a zveřejnit je na sociálních sítích / platformách. Jízdy aktuálně nemůžeš přímo zveřejnit v kanálech sociálních sítí. Oproti tomu svůj bodový stav, absolvované challenges, nově vytvořený stav (stříbrný, zlatý atd.) a své procenta úsporného způsobu jízdy ano. 

Export provádějte v bodě nabídky "Nastavení" v rámci správy jízd výběrem položky "Mazat & exportovat".

Tyto body ohleduplného chování při jízdě vyplývají z počtu najetých kilometrů a z procentních údajů ohleduplného chování při jízdě. Čím více kilometrů najedete při ohleduplném chování při jízdě např. 90%, tím více bodů za jízdu poté obdržíte. Čím lepší jsou vaše procentní údaje při stejném počtu najetých kilometrů, tím více bodů za jízdu obdržíte. 

V aplikaci můžeš absolvovat challenges, které jsou rozděleny do kategorií (vzdálenost, objevy, šikovnost). Každá kategorie obsahuje různé challenges. Splnění ti přinese - navíc k úspornému způsobu jízdy - bidy, které tečou do Tvého stavu. Splněním challenge se uvolní další. Výjimka: kategorie objevů - všechny jsou již pro Tebe uvolněné.

Challenges kategorie objevů jsou již všechny uvolněny pro Tvou zemi. Pro ostatní kategorie klikneš na uvolněný challenge před jízdou a aktivuješ kliknutím.

Můžeš aktivovaný challenge otevřít a kliknout na Pozastavit. 

Můžeš současně aktivovat až 3 challenges. Navíc jsou všechny challenges v kategorii Objev pro Tebe automaticky aktivní na pozadí.

Buď nejprve absolvuješ uvolněné challenges, čímž uvolníš zablokované challenges, anebo použiješ své nastřádané body pro uvolnění a aktivaci challenges.

Když jsi například na dovolené v zahraničí, můžeš využít své body a uvolnit zde dostupné zahraniční challenges. Odkryj tak svůj dovolenkový cíl s Volkswagen Connect! (aktuálně dostupné v zemích: Chorvatsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie)

Čím více bodů, tím vyšší stav. Využij své body a uvolni zablokované nebo zahraniční challenges!

Funkcí "Servis a termíny" můžeš zobrazit všechny partnery Volkswagen (ty, které jsou Ti nejblíže, se zobrazí automaticky), hledat partnery Volkswagen, zobrazit jejich kontakty vč. telefonního čísla a nechat se k nim navádět. Navíc můžeš manuálně zaslat požadavky na termín svému partnerovi a spravovat je v nabídce.

Pomocí aplikace VW Connect naleznete výhradně oficiální servisní partnery Volkswagen.

Volkswagen VW Connect využívá GPS data vašeho chytrého telefonu a může vás tak dovést k nebližšímu nebo oblíbenému servisnímu partnerovi Volkswagen.

V této chvíli ještě nejsou uloženy otevírací doby servisních partnerů Volkswagen.

Při telefonování využíváte zcela normálně své telefonické spojení. Vaše dat přitom nejsou čerpána.

Za svaki od svojih profila vozila možeš odabrati vlastitog servisnog partnera. U tu svrhu idi na „Postavke“ -> „Profili vozila“  -> „Upravljanje vozilom“ i odaberi vozilo za koje želiš uraditi izmjenu servisnog partnera. Potom možeš putem izbornika „Servisni partner“ odrediti servisnog partnera za svoje odabrano vozilo. Pritom imaj u vidu da svoj profil vozila možeš izmijeniti samo kada je vozilo povezano s prilagodnikom DataPlug.

Vaše požadavky na termín u Vašeho starého prodejce zůstanou zachovány. Nové požadavky budou zaslány Vašemu novému servisnímu partnerovi. 

Aktuálně tato funkce bohužel ještě není podporována. Chcete-li termín zrušit, musíte se obrátit přímo na svého servisního partnera.

Váš servisní partner Vás bude kontaktovat buď telefonicky nebo e-mailem, abyste se dohodli na schůzce. Když sjednáte termín, můžete ho zaznamenat v aplikaci.

Jakmile je překročena doba termínu, termín přejde do historie. Tím je zaručeno, že budete mít neustále přehled o svých termínech v servisu. 

Maximální počet je omezen na 1000 znaků. 

Všechny své termíny můžete kdykoli smazat. Smazání termínu ale není možné. Chcete-li termín smazat, obraťte se na svého servisního partnera. 

Aby se Vaše termíny přenesly do Vašeho kalendáře v mobilním zařízení, potřebujeme po zaznamenání termínu Vaše potvrzení, že může Volkswagen Connect přistupovat k Vašemu kalendáři ve smartphonu. Dodatečné změny termínu se do kalendáře v zařízení automaticky nepřepíšou.

Service Leads jsou požadavky zajištění návštěvy u vašeho oblíbeného dealera, které mohou být ve vaši aplikaci aktivovány manuálně nebo automaticky. Pokud například aplikace zobrazuje výstražné upozornění, máte možnost, přímo si zajištění návštěvy vyžádat. Váš partner společnosti Volkswagen se u vás přihlásí a navrhne vám termín schůzky. 

Pokud se ve vaší aplikaci zobrazují žlutá výstražná upozornění v menu "VW Connect" (dohodnout si schůzku na provedení servisu) nebo pokud potřebujete navázat kontakt s dealerem v oblasti pneumatik nebo napětí baterie (dohodnout si schůzku pro oblast pneumatik nebo baterie). 
Upozornění: V případě červených výstražných upozornění se v aplikaci zobrazí přímo číslo našeho poruchového servisu. Zde není možné vytvořit Service Lead. 

V nastaveních máte možnost, kdykoliv přepínat mezi manuálním a automatickým způsobem. Automaticky se mohou zasílat informace týkající se servisních kontrol a výměny oleje. Žlutá výstražná upozornění si můžete vyžádat výhradně manuálním způsobem. 

Aktuálně jsou požadavky zajištění návštěvy vázány na určitou událost. Až v okamžiku, kdy se objeví výstražné upozornění nebo servisní událost, je možné vytvořit Service Lead. 

Partnerovi se zasílají tato data: identifikační číslo vozidla, popis, kilometrový stav, značka/model/modelový rok, identifikační označení motoru, identifikační označení převodovky, interval údržby celkové prohlídky, interval údržby oleje, oslovení, titul, křestní jméno/příjmení, telefon, e-mail.

Ihned po automatickém vytvoření vyžádání návštěvy, obdržíte na váš telefon informační upozornění.

Pomocí funkce "Parkoviště" můžete své poslední parkoviště uložit do paměti, zobrazit a sdílet. Tak se ti zobrazuje okamžik parkování, abys kdykoli věděl, kdy například vyprší Tvá doba parkování, nebo mohl sdílet parkoviště prostřednictvím WhatsApp nebo SMS. Můžete se také kdykoliv nechat ke svému parkovišti navigovat.

K poslednímu parkovišti se můžete nechat navigovat pomocí nabídky "Parkoviště" a přepínače "Trasa".

Dokud parkoviště nezveřejníte nebo neodešlete pomocí funkce Sdílet, vidíte jeho místo pouze vy jako uživatel aplikace.

V zásadě vycházíme z přesnosti cca 5-10 m, která je podmíněná technologií GPS. Tyto údaje však mohou ovlivnit různé faktory, takže přesný údaj nelze zaručit. V podzemních garážích je signál GPS např. ovlivňován tloušťkou stěny.

Funkce "Monitor tankování" rozpozná vaše tankování, umožňuje zaznamenání procesu (cena, čerpací stanice atd.) a zobrazuje vám tyto informace.

VW Connect rozpozná rozdíl ve stavu palivové nádrže a měří tak počet natankovaných litrů. VW Connect DataPlug zašle data o stavu palivové nádrže vašeho vozu po nastartování vašeho vozu Volkswagen do aplikace. Poté budete dotázáni, zda chcete operaci zaznamenat.

Údaje jako cena benzínu, najeté kilometry a natankované litry můžete zapisovat do aplikace VW Connect a udržovat si tak přehled o nákladech.

Veškerá tankování, která jste provedli během používání DataPlug a aplikace a která jste uložili do paměti, se zobrazují rovněž v historii.

Můžete zadat název čerpací stanice. Adresu aplikace VW Connect doplní zpravidla automaticky.

U oblastí Pomoc při nehodě a Zákaznický servis máte dvě zapsaná čísla, na která můžete přímo volat.

Pomocí této aplikace můžete kdykoliv kontaktovat poruchový servis i mimo vaší zemi. 

Při telefonování využíváte zcela normálně svůj telefon, data přitom nečerpáte.

Tato funkce v této chvíli ještě není podporována, je však myslitelná do budoucna.

Volkswagen ID je Tvůj individuální přístup do digitálního světa Volkswagen. Umožňuje Ti jednoduché přihlášení ke službám Volkswagen, jako například VWConnect, WePark a mnoho dalších. Volkswagen ID obsahuje Tvá osobní data (telefonní čísla, adresy atd.) a nastavení Tvého účtu, stejně jako např. aplikací, které jsou s Tvým Volkswagen ID propojeny.

Své přístupové údaje (e-mailová adresa a heslo) můžeš změnit v portálu Volkswagen ID na adrese https://vwid.vwgroup.io/landing-page nebo ve správě profilů aplikace.

Své přístupové údaje (e-mailová adresa a heslo) můžeš změnit v portálu Volkswagen ID na adrese https://vwid.vwgroup.io/landing-page nebo ve správě profilů aplikace.

Pokud jsi zapomněl své heslo, můžeš kliknout buď v portálu Volkswagen ID na na přihlašovací stránce aplikace na "Zapomenuté heslo". Nyní můžeš zadat dvou e-mailovou adresu a v e-mailu, který Ti pošleme, kliknout na odkaz. Nyní budeš přesměrován na stránku, na které můžeš znovu zadat heslo.
Nezapomeň! Tvé heslo platí pro všechny služby spojené s Volkswagen ID. To znamená, že když zadáš nové heslo, změní se ve všech aplikacích!

Pokud Tvůj přístup ještě nebyl aktivován, může to být způsobeno tím, že jsi doposud nepotvrdil aktivační odkaz, který Ti byl zaslán e-mailem. Pokud již odkaz vypršel, byla Tvá data z bezpečnostních důvodů smazána a musíme Tě požádat, aby ses znovu registroval. Pokud jsi e-mail neobdržel, prověř prosím, zda e-mail neskončil ve složce s nevyžádanou poštou. Pokud jsi e-mail neobdržel, znovu se prosím registruj.

Když zadáš heslo několikrát po sobě chybně, přístup k Tvému uživatelskému účtu Volkswagen ID se z bezpečnostních důvodů automaticky na krátkou dobu zablokuje. Čím častěji zadáš chybné heslo, tím déle zůstane Tvůj uživatelský účet zablokován. Po zablokování se můžeš znovu přihlásit svým heslem.
 

Svůj uživatelský účet Volkswagen ID můžeš kdykoli smazat. V profilovém portálu najdeš možnost smazání svých dat i svého celého uživatelského účtu. Měj však na paměti, že po smazání účtu budeš smazán ze všech služeb, které jsou propojeny s Tvým uživatelským účtem Volkswagen ID.

Pokud již nechcete využívat některou službu spojenou s Volkswagen ID a chcete se odhlásit, můžete to kdykoli provést v portálu Volkswagen ID na adrese https://vwid.vwgroup.io/landing-page

Ochrana Tvé privátní sféry při užívání našich webových stránek je pro nás zvlášť důležitá. Proto Tě v prohlášení o ochraně dat důkladně informujeme o získávání anonymních a osobních dat. Osobní data získaná v rámci webových stránek společnosti Volkswagen AG se bez Tvého souhlasu používají pouze k vyřízení smlouvy a zpracování Tvých požadavků. Nad tento rámec dojde k využívání Tvých dat pro účely reklamy a průzkumu trhu, stejně jako ke správnému uspořádání elektronických služeb společnosti Volkswagen AG je tehdy, když k tomu předem udělíš svůj souhlas.

Podporujeme následující prohlížeče, které by měly umožnit optimální zobrazování portálů / aplikací:

 • Google Chrome 40+ pro Windows nebo Mac
 • Internet Explorer 9+ pro Windows nebo Mac
 • Firefox 35+ pro Windows nebo Mac
 • Safari 7+ pro Windows nebo Mac

Dfreeeze umožňuje ovládat a programovat nezávislé topení ve Tvém Volkswagenu pomocí Volkswagen Connect.

Základním předpokladem je, aby Tvůj Volkswagen měl vestavěné nezávislé topení, Navíc potřebuješ modul dfreeeze, který si můžeš objednat a nechat namontovat u svého partnera Volkswagen, stejně jako registraci u dfreeeze.

Ovládání nezávislého topení prostřednictvím Volkswagen Connect nabízíme jako bezplatnou službu. Náklady na případné dovybavení nezávislého topení a objednávku a montáž modulu dfreeeze zjistíš u svého partnera Volkswagen. K tomu lze připočíst licenční poplatky u dfreeeze.

Prostřednictvím Volkswagen Connect můžete své nezávislé topení okamžitě zapnout nebo naprogramovat až 24 hodin dopředu - bez ohledu na to, jak daleko jste v daném okamžiku od vozidla!

Registraci můžeš provést kdykoli, zcela jednoduše na webové straně dfreeeze https://shop.digades.de/dfreeeze.html. Alternativně se můžeš registrovat i prostřednictvím aplikace Volkswagen Connect pod "Nezávislé topení" v položce "Můj Volkswagen". Zde budeš zcela pohodlně přesměrován na webovou stranu dfreeeze.

Volkswagen Connect vás ve webovém prohlížeči přesměruje k registraci do dfreeeze. Zde se prosím zaregistrujte. Pokud budete mít potíže, obraťte se prosím na naší linku podpory.

Ne. Jednoduše se přihlaste. Vaše data se synchronizují s backendem dfreeeze. Volkswagen nemá žádný přístup k vašim datům dfreeeze.

Přejdi na webovou stranu dfreeeze odkazem https://shop.digades.de/dfreeeze.html a přejdi na přihlašovací tlačítko vpravo nahoře. Zde se můžeš registrovat.\nKdyž založíš svůj účet a vytvoříš své vozidlo, můžeš se pohodlně přihlásit prostřednictvím Volkswagen Connect ve funkci "Můj Volkswagen" pod "Nezávislé topení" a zde dálkově ovládat své nezávislé topení.

Když máš účet u dfreeeze, můžeš se přihlásit ve funkci "Můj Volkswagen" pod "Nezávislé topení" a zde ve výběru vozidel přidat další vozidlo. Budeš přesměrován na webovou stranu dfreeeze, ve které můžeš vytvořit další vozidlo.

Ne. Musíš to udělat přímo na webové straně dfreeeze pod odkazem https://shop.digades.de/dfreeeze.html, protože Volkswagen Connect Ti nabízí pouze ovládání. 

Ne, není možné regulovat ve vozidle nastavenou teplotu. Systémem dfreeeze topí nezávislé topení Tvého Volkswagenu nejvýše tak dlouho, dokud nedosáhne teploty nastavené ve vozidle.

Nejprve zkontroluj, zda lze nezávislé topení aktivovat běžným způsobem rádiovým dálkovým ovládáním. Pokud lze, obrať se na naši linku podpory.  Pokud nezávislé topení nefunguje ani pomocí rádiového dálkového ovládání, obraťte se na svého partnera Volkswagen. 

Ano! Ve svém účtu dfreeeze můžeš vytvořit libovolný počet vozidel, která pak můžeš ovládat prostřednictvím Volkswagen Connect - za předpokladu, že jsou ve vozidlech zabudována nezávislá topení a moduly dfreeeze.

Přejdi na webovou stranu dfreeeze odkazem https://shop.digades.de/dfreeeze.html a přejdi na přihlašovací tlačítko vpravo nahoře. Zde můžeš své heslo obnovit. Alternativně se můžeš obrátit i na naši linku podpory, kde Ti pomohou. 

Funkce poskytuje možnost zobrazovat ve vaší aplikaci různé statistiky. Můžete si prohlížet například podrobné statistiky v oblastech "výzvy, úsporný způsob jízdy, ceny paliva atd.". 

Funkce ještě není aktuálně podporována. 

Den platí od 5.01 hodin do 21.00 hodin a noc od 21.01 hodin do 5.00 hodin.

Zálohování dat je aktivované jen pro registrované uživatele.

Ano, data se pravidelně automaticky zálohují. Pro úsporu mobilního datového tarifu se ale větší objemy dat zálohují, jen když je k dispozici připojení přes WiFi.

Ano, zálohování dat lze aktivovat ručně v nastaveních v části Služby.
 

Stačí si do nového přístroje nainstalovat aplikaci VW Connect a přihlásit se pod svým uživatelským jménem a heslem. Vaše zálohovaná data pak budou přenesena automaticky.

Ano, zálohovaná data lze používat na všech platformách a přenést do jiného systému.

Ne, po zálohování nejsou data z mobilního telefonu odstraněna. Jen se navíc vytvoří záloha na internetu.

Když instalujete aplikaci na jiném smartphonu a přihlásíte se zde pod svým uživatelským účtem, přenesou se zálohovaná data do smartphonu. Můžete střídat také různé operační systémy. 

Spojení pomocí Bluetooth mezi chytrým telefonem a DataPlug není bohužel možné přenést na jiný chytrý telefon. Pokud si zakoupíte nový chytrý telefon, musíte Vaši aplikaci VW Connect znovu s Vaším DataPlug spojit. 

Ne, dokud jste přihlášeni, zůstanou vaše lokální data zachována. 

Ano, svá zálohovaná data můžete kdykoli smazat. Možnost mazání svých dat najdete v nastavení v položce "Zálohování dat" pod dalšími možnostmi. Lokální data na vašem chytrém telefonu zůstanou zachována, dokud jste přihlášeni.

Pouze se zobrazením varovných kontrolek si můžete nechat přehledně zobrazit varovné kontrolky svého vozidla v aplikaci We Connect. Můžete tak snadno rozpoznat anomálie svého vozidla a kontaktovat svého servisního partnera přímo z aplikace, abyste si sjednali co nejbližší servisní termín pro kontrolu vašeho vozu a případné odstranění závady.

K pokynům ve vozidle přistupujte s nejvyšší prioritou. Rozhodující je přímé zobrazení ve vozidle, stejně jako pokyny v palubní knize. Nicméně doporučujeme, abyste se informacemi a doporučeními řídili, zejména při závažných poruchách systému, abyste předešli větším škodám na svém vozidle. Mějte rovněž na paměti, že ignorováním poruchy můžete ohrozit sebe i ostatní.

Rozhodující je zobrazení ve vozidle, stejně jako pokyny v palubním počítači. Pokyny ve vozidle považujte za hlavní prioritou. 

Počet zobrazených varovných kontrolek závisí na typu vozidla. Zásadně rozlišujeme mezi žlutými a červenými varovnými kontrolkami. Rozsvícení žluté varovné kontrolky může aktivovat dotaz na nový termín u svého servisního partnera prostřednictvím aplikace. Při rozsvícení červeného varovné kontrolky je další jízda zakázána. V tomto případě je třeba ihned kontaktovat servisní službu na telefonním čísle uvedeném v aplikaci.

Při rozsvícení varovného kontrolního světla doporučujeme následující postup. Buď odeslání požadavku na servisní termín prostřednictvím nabídky VW Connect (pokud aplikace zjistí varovné kontrolní světlo), nebo pomocí varovných a kontrolních světel v položce nabídky „Asistenční volání“. Tam můžete volit zobrazená varovná kontrolní světla a posílat požadavky na servisní termín. V nastavení pod bodem „Služby“ existuje možnost souhlasu s automatickým zasíláním požadavků na servisní termín u servisu výměny oleje a u intervalového servisu – aby se daly požadavky odesílat automatizovaně.

Zkontrolujte, zda se varovné kontrolní světlo zobrazené v aplikaci objeví i ve vašem vozidle. Pokud se varovné kontrolní světlo zobrazí ve vašem vozidle, doporučujeme co nejdříve navštívit vašeho preferovaného servisního partnera Volkswagen. To můžete udělat přímo ze své aplikace tak, že pošlete požadavek na termín svému servisnímu partnerovi Volkswagen prostřednictvím Serviceleadu nebo zkontaktujete svého servisního partnera telefonicky, abyste s ním sjednali termín kontroly svého vozidla.

Počet řídicích jednotek je dočasně vidět v nabídce VW Connect. U některých vozidel se řídicí jednotky detekují automaticky. To uživatel nevidí, protože se to provádí na pozadí. U jiných vozidel je třeba nejprve dokončit identifikační proces, aby se řídicí jednotky zobrazily. Jakmile se proces dokončí, obdržíte zprávu.

Počet řídicích jednotek závisí na modelu vozidla, a může se tedy lišit.

Volkswagen Connect® Kontakt

Telefon
800 142244

Dostupnost 24 hodin denně.
Pokud tvůj telefonní operátor nepodporuje toto číslo, zavolej na číslo +420 96180992.

Zpoplatnění vychází z příslušného tarifu tvého poskytovatele.
Při volání ze zahraničí mohou být účtovány roamingové poplatky.

Identifikační číslo vozidla

Co je VIN?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný 17místný kód, který lze použít k identifikaci vašeho vozidla. VIN můžete najít v deníku vozidla, v osvědčení o registraci vozidla nebo ve spodní části čelního skla.

Registrace vozidla

Osvědčení o přijetí

Čelní sklo

Nastavení cookies pro tyto webové stránky

×

Volkswagen Connect

Volkswagen

Free on the App Storein Google Play

Install

Video aktivujete kliknutím na odkaz. Upozornění: Po aktivaci se přenesou data na server příslušného poskytovatele.