You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Váš osobný asistent vo vozidle.

Aplikácia Volkswagen Connect®

Pripojte svoj smartfón k DataPlugu* a z vášho Volkswagenu sa stane vozidlo pripojené do internetu. Prostredníctvom technológie Bluetooth môžete využívať aplikáciu Volkswagen Connect®. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu v ktorej si každý nájde tú vhodnú výzvu, či už firemnú alebo súkromnú. Ďalšie informácie nájdete na našich špeciálnych stránkach alebo sa obráťte priamo na vášho partnera Volkswagen.

Objavte všetky prvky aplikácie

Stiahnite bezplatnú aplikáciu Volkswagen Connect®. Dostupná je pre Android a iOS.

*Sériovo súčasť rozsahu dodávky tvojho vozidla alebo dostupné v predaji

„Máte pocit, akoby ste mali auto stále pri sebe!“

Objavte všetky prvky aplikácie

„Je to zábavné a zaujímavé.“

Objavte všetky prvky aplikácie

„Vynikajúci nástroj na udržanie vozidla pod kontrolou!“

Objavte všetky prvky aplikácie

„Skutočne užitočná aplikácia, ktorá sa dá jednoducho ovládať.“

Objavte všetky prvky aplikácie

„Mne sa najviac páči, že si môžem zaznamenať svoje služobné cesty.“

Objavte všetky prvky aplikácie

„Aplikáciu považujem za brilantnú, najmä informáciu o stave bodov vodiča a monitorovanie palivovej nádrže.“

Objavte všetky prvky aplikácie

Volkswagen Connect® – inštalácia v
v troch krokoch

Takto si nainštalujete do vášho smartfónu informácie o vozidle, knihu jázd a ďalšie prvky aplikácie.

Overte si kompatibilitu
vozidla
Čítať ďalej
Stiahnuť aplikáciu
Volkswagen Connect®
Čítať ďalej
Nájsť predajcu
Volkswagen
Čítať ďalej
Spustiť inštaláciu

Otázky a odpovede

Máte otázky týkajúce sa aplikácie, napríklad jej prvkov alebo DataPlug? Tu získate odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Spravidla je dôvod funkcia automatického vypĺňania tvojho smartfónu. Táto funkcia doplní pri automatickom dokončovaní tvojej adresy na koniec ešte prázdny znak. Kvôli tomuto prázdnemu znaku náš server, žiaľ, nerozpozná už zaregistrovanú adresu.
Skontroluj, či nie za tvojou e-mailovou adresou vložený prázdny znak a potom to jednoducho skús znovu.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Pravdepodobne je v tvojom mobilnom telefóne deaktivovaný signál GPS. Ako prvé môžeš skontrolovať, či je v tvojom mobilnom telefóne a v nastaveniach aplikácie VW Connect aktivovaný signál GPS. Na správne zaznamenávanie jázd musia byť aktivované obidva signály.
Okrem toho môže byť signál zoslabený v oblastiach so slabým vysielacím výkonom (napr. v podzemných garážach) a môže dôjsť chybnému zaznamenávaniu.

Takisto sa môže stať, že pri aktivovanom úspornom režime môže byť obmedzený vysielací výkon signálu GPS tvojho smartfónu alebo sa signál deaktivuje. Na optimálne zaznamenávanie jázd preto používaj svoj smartfón v normálnom režime bez úsporného režimu.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

To môže mať rôzne dôvody:

 • Je deaktivovaný signál GPS v tvojom smartfóne a/alebo v nastaveniach aplikácie VW Connect. Musia byť aktivované obidva signály.
 • Okrem toho môže byť signál zoslabený v oblastiach so slabým vysielacím výkonom (napr. v podzemných garážach) a zaznamenávanie parkoviska môže zlyhať.
 • Nie je aktivovaný signál Bluetooth pre tvoj smartfón. Aplikácia VW Connect dostáva cez Bluetooth z DataPlugu signál, že vozidlo bolo odstavené a uloží údaje GPS ako zistené miesto.
 • Bez existujúceho spojenia nie je možné uložiť parkovisko.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

To môže mať niekoľko dôvodov:

 • Vyhľadávanie pomocou PSČ/názvu miesta: Ak sa v tomto meste nenachádza žiadny servisný partner Volkswagen, zostane výsledný zoznam prázdny. Aktuálne pracujeme na rozšírení, ktoré ti v takýchto prípadoch zobrazí najbližšieho partnera.
 • Miesto bolo vyhľadávané pomocou funkcie automatického vypĺňania: Táto funkcia tvojho smartfónu ti uľahčuje písanie tým, že ti navrhuje slová alebo v tomto prípade názvy miest predtým, ako napíšeš celý názov mesta. Keď napríklad napíšeš „Wolfsb“, navrhne ti „Wolfsburg“. Keď si potom tento návrh vyberieš, vloží tvoj smartfón zaň ešte prázdny znak, čím aplikácia VW Connect nedokáže správne rozpoznať názov mesta. Keď vylúčiš, že sa za údajom miesta nenachádza prázdny znak, môžeš skúsiť znovu.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Pomocou aplikácie VW Connect môžeš nájsť len autorizovaných partnerov Volkswagen. Ak nie je hľadaný servisný partner oficiálny partner Volkswagen, nie je uložený v aplikácii.

Ďalej sa môže stať, že nový partner Volkswagen ešte nie je uvedený v zozname. Aby si mal neustále prístup k aktuálnemu zoznamu, je potrebná registrácia. Pre prípad, že si práve odhlásený alebo nemáš internetové pripojenie, je uložený „offline zoznam“ všetkých partnerov Volkswagen. Tento sa však aktualizuje iba pri každej aktualizácii aplikácie.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Údaje o servisnom intervale alebo olejovom servise sú dodávané cez rozhranie OBD (On-board diagnostika). Mnohé modely vozidiel tieto hodnoty nedodávajú, a preto sa tieto nemôžu zobraziť v aplikácii.

To má spravidla časové dôvody. Keď naštartuješ vozidlo, najskôr sa rozsvietia všetky výstražné upozornenia z dôvodu krátkej kontroly, keď je však funkcia správna, ihneď znovu zhasnú. Aby DataPlug nehlásil toto krátke rozsvietenie chybne ako poruchu do tvojej aplikácie VW Connect, odošle aktívne výstražné upozornenia až vtedy, keď tieto ešte svietia 60 sekúnd po zapnutí zapaľovania.

Keď však zapneš vozidlo, ale motor je ešte vypnutý, napríklad keď zadávaš adresu do navigačného systému, je už DataPlug aktívny a 60 sekúnd plynie. Ak potom motor naštartuješ až po nejakom čase, rozsvietia sa výstražné pokyny tak, ako je popísané vyššie a DataPlug ich pošle do aplikácie VW Connect, pretože ich považuje za reálne poruchy.
Ak sa ti toto stane, ešte raz vypni motor, vytiahni kľúč a motor znovu naštartuj; výstražné upozornenia by potom mali z aplikácie VW Connect zmiznúť.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Nezabudni: Rozhodujúce sú údaje priamo zobrazované vo vozidle, ako aj upozornenia z palubnej knižky. Odporúčame, aby si sa riadil informáciami a odporúčaniami, predovšetkým v prípade závažných systémových porúch, aby si predišiel väčším škodám na svojom vozidle. Nezabudni, že ignorovaním porúch môžeš ohroziť seba aj iných!

Upozornenia vo vozidle treba rešpektovať s najvyššou prioritou. Rozhodujúce sú údaje priamo zobrazované vo vozidle, ako aj upozornenia z palubnej knižky. Odporúčame, aby si sa riadil informáciami a odporúčaniami, predovšetkým v prípade závažných systémových porúch, aby si predišiel väčším škodám na svojom vozidle. Nezabudni, že ignorovaním porúch môžeš ohroziť seba aj iných!

Pri rozličných modeloch vozidiel sa môže stať, že ako používateľ musíš jednorazovo súhlasiť, aby sa zobrazovali výstražné kontrolky. 

Skús DataPlug znovu zasunúť. Vytiahni ho z rozhrania OBD2 a znovu zasuň. Ak by to naďalej nefungovalo, riaď sa návodom na novú inštaláciu.

 1. Otvor aplikáciu VW Connect. 
 2. V menu „Nastavenia“ v bode „Nastavenia DataPlug“ klikni na „Známe DataPlugy“.
 3. Potiahnutím „wisch/swipe“ sprava doľava po DataPlugu sa otvorí políčko „Vymazať“. Toto potvrď.
 4. Teraz v nastaveniach iOS -> Bluetooth  -> V mojich zariadeniach ťukni pri DataPlugu na „modré i“ a potom na „Odstrániť toto zariadenie“
 5. Teraz cez aplikáciu VW Connect znovu nainštaluj DataPlug podľa popisu v aplikácii. 

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru. Navyše môžeš ešte raz skontrolovať kompatibilitu svojho vozidla. Či je tvoje vozidlo kompatibilné, môžeš zistiť na https://www.vwconnect.com/sk-sk/instalacia/.

Tvoja aplikácia pôjde optimálne, ak používaš smartfón s operačným systémom Android (od verzie 5.0) alebo iOS (od iOS 9.0 ) a k tomu kompatibilný Volkswagen od roku výroby 2008. Optimálny prenos medzi DataPlugom a aplikáciou VW Connect je zaistený, keď mobil nezaťažujú iné signály Bluetooth (napr. prehrávanie zvuku cez Bluetooth).  

Pri rozličných aplikáciách zameraných na zvýšenie doby prevádzky batérie a optimalizovanie výkonu koncového zariadenia je možné, že naša služba prebiehajúca na pozadí, ktorá hľadá DataPlug, bude po dlhšom čase ukončená a bude zakázané jej opätovné spustenie. Koncové zariadenia Samsung na to majú vlastný softvér vyvinutý Samsungom. Môžeš vyskúšať služby deaktivovať, aby si zaistil automatické pripojenie. 

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Jazyk používaný v podrobnostiach o vozidle sa mení len každých 24 hodín. Počkaj deň a znovu skontroluj údaje. Ak sa jazyk potom nezmení, obráť sa na služby zákazníkom alebo servisného poradcu v autosalóne, ktorému dôveruješ.

Na optimálne používanie aplikácie by si nemal svoj smartfón používať v úspornom režime v kombinácii s VW Connect. V dôsledku obmedzenia signálu GPS v úspornom režime sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Jazdy sa nebudú správne zaznamenávať.
 • Adresy pri jazdách sa nebudú zobrazovať správne/nebudú sa zobrazovať vôbec.
 • Nezobrazí sa posledné parkovisko.

Ak zlyhá zaznamenávanie tvojich jázd, môže to súvisieť s tým že tvoj smartfón sa nemohol pripojiť k DataPlugu. V takom prípade reštartuj svoj smartfón a skús znovu.

Ak problém pretrváva, môžeš sa obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

Pri jazdách s prerušením jazdy s vypnutým zapaľovaním (príklad: zastavíš u pekára) sa momentálne hlavne pri operačnom systéme iOS môžu jazdy zaznamenať neúplne. Problém sa vyskytne predovšetkým vtedy, keď nejde VW Connect („je zmazaná“). V súčasnosti pracujeme na technickom riešení problému. Krátkodobo môžeš zabrániť neúplnému záznamu jazdy tak, že VW Connect zámerne otvoríš pred pokračovaním v jazde po prerušení a necháš ju otvorenú, kým sa nevytvorí spojenie medzi DataPlugom a tvojím smartfónom.

Požiadavku na podporu môžeš poslať kedykoľvek aj bez prihlásenia. Požiadavku na podporu odošleš pomocou tlačidla „E-mail“ v aplikácii, ktoré nájdeš v bode menu „Podpora“. 
Po kliknutí na na tlačidlo „E-mail“ sa automaticky otvorí e-mail s adresou vwconnect.helpline@volkswagen.de s predvyplneným textom, ktorý obsahuje existujúce informácie z aplikácie a uľahčí linke pomoci odpovedať na tvoju požiadavku.

Aktuálne nemáš možnosť výberu, či sa budú tvoje jazdy budú zobrazovať v kilometroch alebo míľach. Výber krajiny v aplikácii určuje, či sa jazdy zobrazujú v metrických alebo britských jednotkách.

V niektorých prípadoch sa môžu počas používania VW Connect vyskytnúť problémy s pripojením pri telefonovaní cez handsfree. Pre tento prípad nájdeš v nastaveniach v bode „Telefonovanie cez handsfree“ režim handsfree. Aktivuj ho len vtedy, keď sa skutočne vyskytujú problémy s pripojením počas telefonovania. 
Režim handsfree funguje nasledovne: 
Tvoja aplikácia VW Connect je spojená s DataPlugom a ty začneš telefonovať. Spojenie s DataPlugom sa preruší. Tvoja jazda sa ale naďalej zaznamenáva cez GPS, pokiaľ si spojený s handsfree. Pretože počas tohto času neexistuje spojenie medzi aplikáciou a DataPlugom, nebude sa, žiaľ, dať vypočítať šetrný spôsob jazdy pre túto jazdu. Po ukončení hovoru sa spojenie s DataPlugom automaticky obnoví. Tak je tiež zaistené úplné zaznamenávanie jazdy, ako aj bezchybné telefonovanie cez handsfree. 

Aktuálne môžeš zverejniť svoj šetrný spôsob jazdy, stav bodov, dosiahnutý status a absolvované výzvy priamo na kanáloch sociálnych médií (Facebook, WhatsApp atď.). V budúcnosti budeš môcť zdieľať ešte ďalšie udalosti.

Volkswagen VW Connect je inteligentný, sieťovo prepojený asistent vozidla. Spája teba a tvoj Volkswagen, takže si stále informovaný o svojom vozidle, spôsobe jazdy a jazdách.

VW Connect momentálne disponuje nasledujúcimi funkciami: „Správanie sa počas jazdy, Parkovisko, Môj Volkswagen, História jázd, Tiesňové volanie, Monitor nádrže, Servisní partneri a Moje výzvy.“
Bližšie informácie o každej funkcii nájdeš v príslušnej kategórii FAQ.

Potrebuješ nasledujúce komponenty

 • smartfón s operačným systémom Android (verzia > 5.0) alebo operačným systémom iOS (min. verzia iOS 9.0).
 • aplikáciu VW Connect z Playstore (Android) alebo Appstore (iOS).
 • VW Connect DataPlug (v ponuke u tvojho servisného partnera Volkswagen).
 • kompatibilný model Volkswagen.

Ďalšie informácie o VW Connect a jednotlivých kompatibilitách nájdeš na našej domovskej stránke www.vwconnect.com.

S VW Connect môžeš spojiť aj elektrické alebo hybridné vozidlá. V aplikácii sa ešte momentálne nedajú zobraziť všetky informácie analogicky k spaľovaciemu motoru. Napríklad sa aktuálne nedá zistiť stav nabitia batérie v elektrickom vozidle.

Spravidla nájdeš verziu softvéru v nastaveniach svojho smartfónu.

 • Android: Nastavenia → Informácie o zariadení
 • iOS: Nastavenia → Všeobecné → Informácie

Ďalšie informácie o kompatibilite si môžeš pozrieť na našej domovskej stránke www.vwconnect.com.

Cenu za VW Connect DataPlug sa dozvieš od svojho partnera Volkswagen. Aplikácia a s ňou spojené funkcie sú zdarma. 
Nezabudni, že na používanie aplikácie musí mať tvoj smartfón platnú zmluvu o používaní mobilných služieb vrátane mobilných dátových balíkov. To môže znamenať ďalšie náklady.

Na našej domovskej stránke www.vwconnect.com je návod a videopríručky, ku ktorým sa dostaneš jedným kliknutím a ktoré vysvetľujú jednotlivé funkcie.

Pripojenie medzi VW Connect DataPlug a smartfónom sa uskutočňuje cez Bluetooth.

Volkswagen VW Connect je zatiaľ k dispozícii v Európe. Dostupnosť si môžeš tiež pozrieť na našej domovskej stránke www.vwconnect.com.

VW Connect DataPlug je konektor OBD (OnBoardDiagnose), nazývaný tiež DataPlug, ktorý sa zasúva do diagnostickej prípojky (rozhranie OBD2) tvojho Volkswagenu. Počas tvojej jazdy zbiera rozličné informácie a posiela ich cez Bluetooth do tvojho smartfónu. Informácie ti, napríklad, poskytujú vysvetlenie tvojho spôsobu jazdy a stavu vozidla.

VW Connect DataPlug si môžeš kúpiť u každého servisného partnera Volkswagen a v niektorých krajinách aj online v príslušenstve Volkswagen na http://shops.volkswagen.com.

Tvoj VW Connect DataPlug odosiela časť údajov v reálnom čase do tvojho smartfónu. Druhá časť sa odošle do smartfónu pri vypnutí vozidla.

VW Connect DataPlug musíš zasunúť do rozhrania OBD2, ktoré sa spravidla nachádza na strane vodiča vľavo v priestore na nohy (pri vozidlách s pravostranným riadením vpravo). Bližšie informácie o tom nájdeš v pokynoch na inštaláciu aplikácie VW Connect.

Skoro so všetkými novými a jazdenými vozidlami od dátumu výroby 2008 (model Polo dátum výroby 2010) s benzínovým alebo dieselovým agregátom. Výnimku predstavujú modely Phaeton a Touareg, pretože tieto nie sú kompatibilné s DataPlugom.
Bližšie informácie nájdeš na www.vwconnect.com

Po stiahnutí a inštalovaní aplikácie VW Connect budeš po prvom otvorení krok za krokom sprevádzaný inštaláciou DataPlug.
Je to celkom jednoduché: Posadíš sa do svojho Volkswagenu, otvoríš aplikáciu a zoberieš do ruky DataPlug, aby si si prečítal osemmiestny PIN, ktorý je uvedený na boku DataPlug. Tento zadáš do vstupnej masky aplikácie a potvrdíš ho. Následne zasunieš VW Connect DataPlug do diagnostického rozhrania (OBD2). Vo väčšine modelov Volkswagen sa toto nachádza v priestore na nohy vodiča. Tento krok potvrď v aplikácii. Potom ešte aktivuješ Bluetooth a GPS na svojom smartfóne. Následne zapneš zapaľovanie svojho Volkswagenu. Spojenie Bluetooth medzi smartfónom a DataPlug sa vytvorí, keď klikneš na „Vytvoriť spojenie“.

Keď si svoj smartfón prvýkrát úspešne prepojil s DataPlugom, netrvá každé opätovné nadviazanie Bluetooth pripojenia dlhšie ako 5 sekúnd.

V aplikácii VW Connect môžeš hore v strede podľa symbolu pripojenia vidieť, či existuje pripojenie, či sa uskutočňuje pokus o pripojenie alebo či je aplikácia odpojená od DataPlugu. Keď otvoríš lištu menu vľavo, stav sa tiež zobrazuje hore v ľavom rohu tvojho smartfónu.

Keď je zapnuté zapaľovanie vozidla, odosiela VW Connect DataPlug údaje na tvoj smartfón.

Pri aktívnom pripojení máš možnosť pripojiť k vozidlu ďalšie zariadenia (napr. handsfree).

Jednoducho vypneš svoj Volkswagen a vytiahneš VW Connect DataPlug z rozhrania OBD2.

Súčasné aktívne pripojenie je možné len s jedným smartfónom. Kedykoľvek však môžeš odpojiť aktívne pripojenie a vytvoriť ho s novým/iným smartfónom (analogicky k prvému uvedeniu do prevádzky).

Nezabudni pritom: Keď sa vo vozidle nachádza viac spárovaných smartfónov, uskutoční sa pripojenie vždy s tým smartfónom, ktorý je najbližšie k VW Connect DataPlugu.

Každý používateľ vidí len údaje, ktoré boli odoslané na jeho smartfón.

Služby aplikácie VW Connect fungujú výlučne v kombinácii s príslušným VW Connect DataPlugom. V zásade môže DataPlugy iných výrobcov používať v kombinácii s príslušnými službami. Upozorňujeme však na to, že je vylúčená zodpovednosť spoločnosti Volkswagen za prípadné škody spôsobené cudzím zariadením DataPlug.

Príbalový leták nájdeš v kartónovom obale DataPlugu. Keď sa kartón otvorí hore, je vidieť zariadenie DataPlug. Keď sa kartón otvorí zboku, nájdeš na dne kartónu príbalový leták.

DataPlug môžeš zasunúť do rozhrania OBD2 svojho vozidla. Rozhranie je vo väčšine modelov pod volantom v priestore na nohy (pri pedáloch) na ľavej strane (pri vozidlách s pravostranným riadením vpravo). Je to fialový diel, ktorý má rovnaký obrys ako DataPlug. 
V Tourane musíš vyháknuť priehradku pod volantom, aby si sa dostal pod obloženie a k rozhraniu OBD2. 

V prípade ďalších otázok sa môžeš obrátiť na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

DataPlug sa vypne, keď sa vozidlo odstaví a vypne sa zapaľovanie, takže batéria vozidla nie je zaťažená.

Aktualizácia softvéru je potrebná na zaistenie spoľahlivého fungovania tvojho DataPlugu a aplikácie. Softvérová aplikácia DataPlugu zaistí, že budú nové funkcie v aplikácii bez problémov fungovať. Okrem toho bude zaistená kompatibilita DataPlugu s novými modelmi vozidiel. Vďaka aktualizácii softvéru bude tvoj DataPlug vždy aktuálny.

Keď si nová verzia aplikácie vyžaduje aktualizáciu softvéru tvojho DataPlugu, budeš o tom informovaný správou na blokovanej obrazovke a vyskakovacím oknom v aplikácii. V nastaveniach v menu „DataPlug“ v bode „Aktualizácia softvéru“ môžeš kedykoľvek preveriť, či je softvér tvojho DataPlugu aktuálny. 

Po aktualizácii tvojej aplikácie sa objaví správa na zablokovanej obrazovke a vyskakovacie okno v aplikácii. Keď sa aplikácia po aktualizácii spojí s tvojím vozidlom, aktualizuje sa sotvér tvojho DataPlugu automaticky. Na úspešné aktualizovanie softvéru musí tvoje vozidlo počas trvania aktualizácie stáť so zapnutým zapaľovaním. Aktualizácia softvéru tvojho DataPlugu môže trvať asi minútu. Po aktualizácii sa na tvojom smartfóne objaví hlásenie, že bola aktualizácia úspešná. Teraz môžeš využívať funkcie aplikácie ako zvyčajne.

V bežnom prípade sa aplikácia automaticky pokúsi o vykonanie aktualizácie softvéru pri každom spojení s tvojím vozidlom. Ak nefunguje automatická aktualizácia DataPlugu, máš možnosť spustiť aktualizáciu softvéru manuálne v „Nastavenia“ -> „DataPlug“ -> „Aktualizácia softvéru“. Teraz sa môžeš riadiť pokynmi na svojom smartfóne a manuálne vykonať aktualizáciu softvéru. Následne po aktualizácii dostaneš prostredníctvom mobilu potvrdenie, že bola aktualizácia DataPlugu úspešná. Teraz môžeš využívať funkcie aplikácie ako zvyčajne.

Aplikáciu Volkswagen VW Connect si môžeš stiahnuť buď v Apple App Store alebo v Google Play Store. O kompatibilite rozličných koncových zariadení sa môžeš informovať na našej domovskej stránke www.vwconnect.com.

Potrebuješ nasledujúce komponenty

 • smartfón s operačným systémom Android (verzia > 5.0) alebo operačným systémom iOS (min. verzia iOS 9.0). 
 • aplikáciu VW Connect z Play Store (Android) alebo App Store (iOS).
 • VW Connect DataPlug (v ponuke u tvojho servisného partnera Volkswagen a v niektorých krajinách aj v príslušenstve Volkswagen).
 • kompatibilný model Volkswagen.

Ďalšie informácie o VW Connect a jednotlivých kompatibilitách nájdeš na našej domovskej stránke www.vwconnect.com.

Po stiahnutí a inštalovaní aplikácie VW Connect budeš po prvom otvorení krok za krokom sprevádzaný inštaláciou DataPlug.
Je to celkom jednoduché: Posadíš sa do svojho Volkswagenu, otvoríš aplikáciu a zoberieš do ruky DataPlug, aby si si prečítal osemmiestny PIN, ktorý je uvedený na boku DataPlug. Tento zadáš do vstupnej masky aplikácie a potvrdíš ho. Následne zasunieš VW Connect DataPlug do diagnostického rozhrania (OBD2). Vo väčšine modelov Volkswagen sa toto nachádza v priestore na nohy vodiča. Tento krok potvrď v aplikácii. Potom ešte aktivuješ Bluetooth a GPS na svojom smartfóne. Následne zapneš zapaľovanie svojho Volkswagenu. Spojenie Bluetooth medzi smartfónom a DataPlug sa vytvorí, keď klikneš na „Vytvoriť spojenie“.

V aplikácii VW Connect môžeš hore v strede podľa symbolu pripojenia vidieť, či existuje pripojenie, či sa uskutočňuje pokus o pripojenie alebo či je aplikácia odpojená od DataPlugu. Keď otvoríš lištu menu vľavo, stav sa tiež zobrazuje hore v ľavom rohu tvojho smartfónu.

V aplikácii VW Connect môžeš spravovať viaceré vozidlá Volkswagen. Tieto sa potom v menu odlišujú rôznymi profilmi.

Každý používateľ vidí len údaje, ktoré boli odoslané na jeho smartfón.

V prípade otázok týkajúcich sa VW Connect nás môžeš kontaktovať telefonicky na zákazníckej hotline Volkswagen alebo sa môžeš obrátiť priamo na svojho servisného partnera Volkswagen.

Im Vychádzame z toho, že je spojenie Bluetooth tvojho smartfónu aktívne. Takisto by si mal preveriť, či nie je VW Connect DataPlug práve spárovaný s iným smartfónom.

Budeš vyzvaný, aby si sťahoval pravidelné aktualizácie softvéru buď v Google Play Store alebo v Apple App Store.

"Môj Volkswagen“ ti zobrazí informácie o tvojom vozidle, napríklad stav kilometrov. Aj aktuálne výstražné upozornenia a kontroly, ako aj príslušné vysvetlenia a odporúčané postupy.

Rozhodujúce sú vždy výstražné upozornenia a kontrolky vo vozidle. Keď si zobrazené údaje odporujú, môžeš skontrolovať, či existuje spojenie medzi VW Connect Data Plugom a tvojím smartfónom alebo vyhľadať partnera Volkswagen.

Ak problém pretrváva, obráť sa na služby zákazníkom Volkswagen alebo na svojho servisného poradcu v autosalóne, ku ktorému máš dôveru.

V bode „Moje pneumatiky“ môžeš pridať pneumatiky svojho vozidla. Najskôr môžeš stanoviť typ pneumatík. Potom môžeš pneumatiky vyhľadať v aplikácii a zapísať výrobcu, počet prejdených kilometrov, dátum výroby a dohodnúť si termín výmeny pneumatík.

Ide o odporúčanie, nie predpis. Všímaj si údaje v palubnej knižke. Rozhodujúce sú iba údaje priamo zobrazované vo vozidle, ako aj upozornenia v palubnej knižke. Avšak odporúčame, aby si sa riadil informáciami a odporúčaniami, predovšetkým v prípade závažných systémových porúch, aby si predišiel väčším škodám na svojom vozidle. Nezabudni, že ignorovaním porúch môžeš ohroziť seba aj iných!

Pokiaľ je zapaľovanie zapnuté a si v dosahu pripojenia Bluetooth, sú informácie aktuálne. Keď je zapaľovanie vypnuté alebo už neexistuje pripojenie s tvojím smartfónom, zostávajú informácie na poslednej uloženej hodnote. Ak potom, napríklad svoje vozidlo nenaštartuješ 5 dní, budú údaje tiež 5 dní staré. Pritom tiež ber do úvahy: Poškodenia alebo funkčné poruchy, ktoré vzniknú na tvojom vozidle po odstavení, sa nezaznamenajú. Nezistené škody, napr. na spodku vozidla, môžu po odstavení vozidla spôsobiť, že napr. vytečie motorový olej, hoci ti funkcia „Môj Volkswagen“ zobrazuje správnu hladinu motorového oleja.

Táto funkcia momentálne nie je podporovaná.

„História jázd“ zaznamenáva tvoje jazdy a môžeš si ich pozrie v aplikácii VW Connect. Pritom môžeš posudzovať rozličné informácie, ako spôsob jazdy, počiatočnú a cieľovú adresu.

K jednotlivým jazdám môžeš pridať poznámky, ako aj priradiť jazdu do niektorej kategórie (súkromná/cesta do práce/služobná cesta).

Kategória „Cesta do práce“ sa vzťahuje na tvoju cestu do práce (cesta tam a späť). Kategória „Služobná cesta“ sa vzťahuje na jazdy, ktoré absolvuješ počas pracovného času, napr. schôdzka mimo kancelárie. 

Údaje sa na tvojom smartfóne ukladajú od prvej jazdy.

Históriu jázd spolu so všetkými údajmi, ktoré sú k dispozícii, ako dôvod jazdy, poznámky a samozrejme jazdné údaje, môžeš exportovať ako PDF. Tieto údaje môžeš použiť ako knihu jázd.
Upozornenie: Finančné úrady môžu mať na knihu jázd rozličné požiadavky. Preto si najskôr s príslušným daňovým úradom vyjasni, či bude údaje a formát akceptovať.

V prehľade jázd môžeš vo vrchnom riadku kliknúť na ikonu, ktorá ťa presmeruje na obrazovku „Export a vymazanie“. Na tejto obrazovke môžeš definovať časové obdobie a kategóriu, za ktoré sa má vykonať export. Kliknutím na „Exportovať jazdy“ spustíš export. 

V prehľade jázd môžeš vo vrchnom riadku kliknúť na ikonu, ktorá ťa presmeruje na obrazovku „Export a vymazanie“. Na tejto obrazovke môžeš definovať časové obdobie, v ktorom sa majú jazdy vymazať. Kliknutím na „Vymazať jazdy“ spustíš proces. 

Vyvinuli sme nástroj Snap-to-Road, ktorý upravuje odchýlku zaznamenávania GPS od cesty a tak vedie jazdy vždy po cestách. Funkcia je k dispozícii všetkým zaregistrovaným a úspešne prihláseným používateľom.

Ak sa napriek úspešnému prihláseniu jazda správne nezaznamenáva, obráť sa na služby zákazníkom alebo servisného poradcu v autosalóne, ktorému dôveruješ. 

Modrá čiara symbolizuje prejdenú trasu. Červené úseky na trase symbolizujú úseky, na ktorých si prudko zrýchľoval alebo brzdil. Červené úseky teda zobrazujú úseky trasy, na ktorých je možná optimalizácia tvojho spôsobu jazdy.

Podľa toho, ako si zadal nastavenie automatického ukončenia jazdy. Ak je nastavených 90 min, ukončí sa jazda 90 min po odstavení vozidla. Pri nastavení 0 min, sa jazda ukončí ihneď po odstavení vozidla. 

Aktuálnu jazdu môžeš kedykoľvek ukončiť tlačidlom „Ukončiť jazdu“. Hlavne vtedy, keď si nastavil automatické ukončenie jazdy, napríklad na 90 min, môžeš jazdu ukončiť hneď po odstavení vozidla.

Jazdy môžeš kedykoľvek manuálne pridať do prehľadu jázd. Jednoducho choď v bode menu „Jazdy“ na „Pridať jazdu“ a zadaj údaje svojej jazdy. Manuálne pridané jazdy môžeš navyše kedykoľvek dodatočne upraviť.

Manuálne pridané jazdy neboli zanamenané tvojím DataPlugom, preto nie sú k dispozícii žiadne hodnoty pre šetrný spôsob jazdy. Z tohto dôvodu za jazdu nezískaš ani žiadne body. Okrem toho sa pri manuálne pridanej jazde nezobrazuje trvanie/doba státia, priemerná rýchlosť a maximálna rýchlosť, pretože údaje nie sú k dispozícii.

Pri jazdách s prerušením jazdy s vypnutým zapaľovaním (príklad: zastavíš u pekára) sa momentálne hlavne pri operačnom systéme iOS môžu jazdy zaznamenať neúplne. Problém sa vyskytne predovšetkým vtedy, keď nejde VW Connect („je zmazaná“). V súčasnosti pracujeme na technickom riešení problému. Krátkodobo môžeš zabrániť neúplnému záznamu jazdy tak, že VW Connect zámerne otvoríš pred pokračovaním v jazde po prerušení a necháš ju otvorenú, kým sa nevytvorí spojenie medzi DataPlugom a tvojím smartfónom.

Funkcia „Správanie sa počas jazdy“ zaznamenáva tvoje jazdné údaje (otáčky motora, zrýchlenie, brzdenie, rýchlosť a teplotu chladiva) a vypočítava tvoju efektívnu jazdu v percentách.

Svoje jazdné údaje si môžeš pozrieť tak, že v menu „Jazdy“ vyberieš jednu jazdu a potom klikneš priamo na percentuálny údaj. Tam sú zobrazené rôzne parametre v kruhovom diagrame.

V správe jázd môžeš vykonať reset/vymazanie.

To, žiaľ, technicky nie je možné. Jazdný profil sa zaznamenáva len na koncovom zariadení, ktoré je spojené s DataPlugom.

Svoje jazdné údaje môžeš exportovať ako PDF a zverejniť ich na sociálnych sieťach/platformách. Jazdy sa aktuálne nedajú zverejňovať na kanáloch sociálnych médií priamo. Naproti tomu svoj bodový stav, absolovované výzvy, novo dosiahnutý status (strieborný, zlatý atď.) a percentuálny údaj šetrného správania sa pri jazde áno. 

Údaje môžeš exportovať v bode menu „Nastavenia“ v správe jázd výberom položky „Vymazať a exportovať“.

Tvoje body za šetrný spôsob jazdy vyplývajú z počtu prejdených kilometrov a percentuálneho údaja správania sa pri jazde. Čím viac kilometrov si prešiel pri šetrnom sa správaní pri jazde, napríklad 90 %, o to viac bodov získaš za jazdu. Čím lepší je tvoj percentuálny údaj pri rovnakom počte kilometrov, o to viac bodov dostaneš za svoju jazdu. 

V aplikácii môžeš absolvovať výzvy, ktoré sú zadelené do kategórií (vzdialenosť, objavovanie, šikovnosť atď.) Každá kategória obsahuje rôzne výzvy. Splnenie ti prinesie – okrem efektívneho spôsobu jazdy – body, ktoré plynú do tvojho statusu. Za splnenie výzvy sa odblokuje ďalšia. Výnimka: Kategória Objavovanie – tu sú už pre teba všetky aktivované.

Výzvy kategórie Objavovanie sú už v tvojej krajine pre teba odblokované. Pri ostatných kategóriách pred jazdou klikneš na odblokovanú výzvu a jedným kliknutím ju aktivuješ.

Aktivovanú výzvu môžeš otvoriť a kliknúť na Prestávka. 

Súčasne môžeš aktivovať až 3 výzvy. Okrem toho sú pre teba na pozadí automaticky aktívne všetky výzvy kategórie Objavovanie.

Buď najskôr absolvuješ odblokované výzvy, čím sa odblokujú zablokované výzvy alebo použiješ nazbierané body na odblokovanie a aktivovanie požadovanej výzvy.

Keď si, napríklad na dovolenke v zahraničí, môžeš použiť svoje body a odblokovať si výzvy, ktoré sú tam k dispozícii. Objavuj tak svoj dovolenkový cieľ s Volkswagen Connect! (aktuálne k dispozícii v: Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku, Chorvátsku, Španielsku, Portugalsku, Írsku, Nemecku)

Čím viac bodov, o to vyšší je tvoj status. Využi body a odblokuj si zablokované alebo zahraničné výzvy!

S funkciou „Servis a termíny“ si môžeš zobraziť všetkých partnerov Volkswagen (tí, ktorých máš najbližšie, sa zobrazujú automaticky), vyhľadávať partnerov Volkswagen, zobraziť si kontakt na nich vrát. telefónneho čísla a dať sa k nim navigovať. Okrem toho môžeš manuálne poslať žiadosti o termín svojmu partnerovi a tieto manuálne spravovať v menu.

Cez aplikáciu VW Connect môžeš nájsť len oficiálnych servisných partnerov Volkswagen Service.

Volkswagen VW Connect využíva údaje GPS tvoho smartfónu a môže ťa viesť k tvojmu najbližšiemu alebo uprednostňovanému servisnému partnerovi Volkswagen.

Momentálne ešte nie sú uložené otváracie hodiny servisných partnerov Volkswagen.

Telefonuješ úplne normálne cez telefón. Nečerpajú sa pritom tvoje dáta.

Pre každý zo svojich profilov vozidiel môžeš vybrať vlastného servisného partnera. Choď cez „Nastavenia“ -> „Profily vozidiel“  -> „Správa vozidiel“ a vyber vozidlo, pre ktoré chceš vykonať zmenu servisného partnera. Následne môžeš cez menu „Servisní partneri“ určiť servisného partnera pre svoje vybrané vozidlo. Nezabudni pritom, že profil vozidla môžeš zmeniť len vtedy, keď nie je žiadne vozidlo spojené s DataPlugom.

Tvoje žiadosti o termín zostanú u tvojho starého predajcu, nové žiadosti sa odošlú novému servisnému partnerovi. 

Táto funkcia aktuálne ešte nie je podporovaná. Na zrušenie termínu sa musíš ohlásiť priamo u svojho servisného partnera.

Tvoj servisný partner sa ti ozve buď telefonicky alebo e-mailom, aby si s tebou dohodol termín. Keď si dohodneš termín, môžeš si ho zapísať do aplikácie.

Po prekročení doby termínu prejde termín do histórie. Tak je zaistené, že si neustále udržíš prehľad o svojich termínoch v servise. 

Maximálny počet znakov je obmedzený na 1000 znakov. 

Všetky termíny môžeš kedykoľvek vymazať. Neznamená to zrušenie termínu. Keď chceš zrušiť termín, vždy musíš kontaktovať svojho servisného partnera. 

Na prenos termínov do kalendára v tvojom zariadení potrebujeme po zapísaní termínu tvoje potvrdenie, že Volkswagen Connect môže pristupovať do kalendára v smartfóne. Dodatočné zmeny termínu sa do kalendára zariadenia neprevezmú automaticky.

Service Leads sú žiadosti o termín u tvojho uprednostňovaného servisného partnera, ktoré sa môžu v aplikácii aktivovať manuálne alebo automaticky. Ak tvoja aplikácia zobrazí, napríklad výstražné upozornenie, tak máš možnosť priamo poslať žiadosť o termín. Tvoj servisný partner Volkswagen Service sa ti ozve a navrhne ti termíny. 

Keď sa v tvojej aplikácii zobrazujú v menu „VW Connect“ žlté výstražné upozornenia (Dohodnúť termín v servise) alebo keď v časti pneumatiky alebo napätie batérie potrebuješ kontakt na servisného partnera (napr. aby si si dohodol termín na výmenu pneumatík alebo batérie). 
Upozornenie: V prípade červených výstražných upozornení sa ti v aplikácii priamo zobrazí číslo našej asistenčnej služby. Tu nie je možné vytvoriť Service Lead. 

V nastaveniach máš možnosť, kedykoľvek prepínať medzi manuálnymi a automatickými žiadosťami. Automaticky sa môžu odosielať žiadosti týkajúce sa servisných kontrol a olejového servisu. Pri žltých výstražných upozorneniach sú možné len manuálne žiadosti. 

Aktuálne sú všetky žiadosti o termín viazané na určitú udalosť. Až keď sa vyskytne výstražné upozornenie alebo servisná udalosť, môžeš vygenerovať Service Lead. 

Partnerovi sa poskytujú nasledujúce údaje: identifikačné číslo vozidla, popis, kilometrový stav, značka/model/modelový rok, identifikačné označenie motora, identifikačné označenie prevodovky, interval údržby servisnej prehliadky, interval údržby oleja, oslovenie, titul, meno/priezvisko, telefón, e-mail.

Na telefóne sa ti zobrazí správa s upozornením, hneď ako sa vygeneruje automatická žiadosť o termín.

S funkciou „Parkovisko“ môžeš svoje posledné parkovisko uložiť, zobraziť a zdieľať. Tak sa ti zobrazí čas parkovania, takže budeš kedykoľvek vedieť, kedy napríklad uplynie čas parkovania alebo môžeš zdieľať svoje parkovisko cez WhatsApp alebo SMS. Môžeš sa tiež nechať navigovať k svojmu parkovisku.

Navigáciu na svoje posledné parkovisko môžeš urobiť cez menu „Parkovisko“ a ikonu „Trasa“.

Ak parkovisko nezverejníš alebo neodošleš pomocou funkcie zdieľania, vidíš miesto len ty ako používateľ aplikácie.

V zásade vychádzame z presnosti 5 – 10 m, ktorá sa zakladá na technológii GPS. Tieto údaje však môžu ovplyvniť rozličné faktory, takže nie je možné zaručiť presný údaj. V podzemných garážach môže byť signál GPS ovplyvnený, napríklad hrúbkou stien.

Funkcia „Monitor tankovania“ rozpozná tvoje tankovanie, umožní ti zaznamenanie tankovania (cena, čerpacia stanica atď). a zobrazí ti tieto informácie.

VW Connect rozpozná rozdiel v stave palivovej nádrže a zmeria tak počet natankovaných litrov. VW Connect DataPlug pritom pošle údaje o stave palivovej nádrže tvojho vozidla do aplikácie, keď sa tvoj Volkswagen naštartuje. Následne dostaneš otázku, či sa má tankovanie zaznamenať.

Údaje, ako cena benzínu, prejdené kilometre a natankované litre, môžeš zaznamenať do aplikácie VW Connect a tak si udržať prehľad o nákladoch.

Všetky tankovania, ktoré si uskutočnil a uložil počas používania DataPlugu a aplikácie, sa tiež zobrazia v histórii.

Môžeš zapísať názov čerpacej stanice. Adresu zapíše aplikácia VW Connect spravidla automaticky.

V častiach asistenčná služba a služby zákazníkom máš vždy zapísané dve telefónne čísla, ktoré môžeš volať priamo.

Asistenčnú službu môžeš cez aplikáciu zavolať kedykoľvek aj v zahraničí. 

Telefonuješ úplne normálne cez telefón. Nečerpajú sa pritom tvoje dáta.

Táto funkcia momentálne ešte nie je podporovaná, v budúcnosti sa s ňou však počíta.

Volkswagen ID je tvoj individuálny prístup do digitálneho sveta Volkswagen. Umožní ti jednoduché prihlásenie do služieb Volkswagen, ako napríklad VWConnect, WePark a mnohých ďalších. Volkswagen ID obsahuje tvoje osobné údaje (telefónne čísla, adresy atď.) a tvoje nastavenia účtu, ako napr. aplikácie, ktoré sú spojené s tvojím Volkswagen ID.

Svoje prístupové údaje (e-mailovú adresu a heslo) môžeš zmeniť na portáli Volkswagen ID na https://vwid.vwgroup.io/landing-page alebo v správe profilu aplikácie.

Svoje prístupové údaje (e-mailovú adresu a heslo) môžeš zmeniť na portáli Volkswagen ID na https://vwid.vwgroup.io/landing-page alebo v správe profilu aplikácie.

Keď si zabudol heslo, môžeš kliknúť buď na portáli Volkswagen ID alebo na prihlasovacej stránke aplikácie na „Zabudnuté heslo“. Teraz môžeš zadať svoju e-mailovú adresu a kliknúť na odkaz, ktorý sa nachádza v e-maile, ktorý ti bol odoslaný. Budeš presmerovaný na stránku, na ktorej môžeš znovu zadať svoje heslo.
Nezabudni – tvoje heslo platí pre všetky služby spojené s tvojím Volkswagen ID. To znamená, že sa zmení pre všetky aplikácie, keď zadáš nové heslo!

Ak ešte nebol aktivovaný tvoj prístup, môže sa stať, že ešte neprišlo potvrdenie aktivačného odkazu, ktorý ti bol odoslaný e-mailom. Ak platnosť odkazu už vypršala, tvoje údaje sa z bezpečnostných dôvodov vymažú a musíme ťa poprosiť, aby si sa znovu zaregistroval. Ak si e-mail nedostal, skontroluj, či sa náhodou nedostal do priečinku spam. Ak si nedostal e-mail, zaregistruj sa znovu.

Ak si viackrát za sebou zadal nesprávne heslo, z bezpečnostných dôvodov sa na krátky čas automaticky zablokuje prístup do tvojho používateľského účtu. Čím častejšie si zadal nesprávne heslo, o to dlhšie bude používateľský účet zablokovaný. Po zablokovaní sa môžeš znovu prihlásiť so svojím heslom.

Svoj používateľský účet Volkswagen ID môžeš kedykoľvek vymazať. Na portáli profilu nájdeš možnosť na vymazanie svojich údajov a celého používateľského účtu. Nezabudni však, že po vymazaní účtu budeš vymazaný zo všetkých služieb, ktoré sú prepojené s tvojím používateľským účtom Volkswagen ID.

Keď už nechceš používať určitú službu prepojenú s Volkswagen ID a chceš sa z nej odhlásiť, môžeš to kedykoľvek urobiť cez portál Volkswagen ID na https://vwid.vwgroup.io/landing-page

Ochrana tvojej súkromnej sféry pri používaní našich webových stránok je pre nás zvlášť dôležitá. Preto ťa vo vyhlásení o ochrane osobných údajov dôkladne informujeme o získavaní anonymných a osobných údajov. Osobné údaje získané na webových stránkach Volkswagen AG sa bez tvojho súhlasu používajú len na uzatvorenie zmluvy a na spracovanie tvojich žiadostí. Okrem toho sa uskutočňuje využívanie tvojich údajov na reklamné účely a marketingový prieskum, ako aj na tvorbu elektronický služieb podľa potreby spoločnosti Volkswagen AS len vtedy, ak si na to predtým udelil súhlas.

Podporované sú nasledujúce prehliadače a mali by umožňovať optimálne zobrazenie portálov/aplikácií:

 • Google Chrome 40+ pre Windows alebo Mac
 • Internet Explorer 9+ pre Windows alebo Mac
 • Firefox 35+ pre Windows alebo Mac
 • Safari 7+ pre Windows alebo Mac

dfreeeze ponúka možnosť ovládať a programovať nezávislé kúrenie v tvojom Volkswagene cez VW Connect. dfreeeze je služba spoločnosti Digades GmbH, pre ktorú ti VW Connect ponúka ovládanie.

Základný predpoklad je, aby mal tvoj Volkswagen zabudované nezávislé kúrenie. Okrem toho potrebuješ modul dfreeeze, ktorý si môžeš objednať a nechať zabudovať u svojho servisného partnera Volkswagen a registráciu v dfreeeze. Ovládanie nezávislého kúrenia sa pritom uskutočňuje cez internetové pripojenie, ktoré si musíš zabezpečiť sám.

Ovládanie nezávislého kúrenia cez VW Connect ponúkame ako bezplatnú službu. Výšku nákladov za prípadné dovybavenie nezávislého kúrenia a za objednanie a montáž modulu dfreeeze sa dozvieš od svojho servisného partnera Volkswagen. Okrem toho môžu vzniknúť licenčné poplatky v dfreeeze.

Prostredníctvom VW Connect môžeš ihneď zapnúť nezávislé kúrenie alebo ho naprogramovať až 24 hodín dopredu – a to bez ohľadu na vzdialenosť!

Zaregistrovať sa môžeš celkom jednoducho kedykoľvek na webovej stránke dfreeeze na odkaze https://shop.digades.de/dfreeeze.html. Alternatívne sa tiež môžeš zaregistrovať cez aplikáciu VW Connect v bode„Nezávislé kúrenie“ v menu „Môj Volkswagen“. Tu budeš úplne pohodlne presmerovaný na webovú stránku dfreeeze.

VW Connect ťa vo webovom prehliadači presmeruje na registráciu v dfreeeze. Tam absolvuješ proces registrácie. Ak by si mal problémy, neváhaj sa obrátiť na našu linku podpory.

Nie. Môžeš sa jednoducho prihlásiť. Tvoje údaje sa zosynchronizujú s backendom dfreeeze. Volkswagen nemá prístup k tvojim údajom dfreeeze.

Choď na webovú stránku dfreeeze na nasledujúcom odkaze https://shop.digades.de/dfreeeze.html a choď na prihlasovaciu ikonu vpravo hore. Tam sa môžeš zaregistrovať. Keď zaregistruješ svoj účet a vytvoríš svoje vozidlo, môžeš sa pohodlne prihlásiť cez VW Connect vo funkcii „Môj Volkswagen“ v bode „Nezávislé kúrenie a ovládať svoje nezávislé kúrenie na diaľku.

Keď máš účet v dfreeeze, môžeš sa prihlásiť vo funkcii „Môj Volkswagen" v bode „Nezávislé kúrenie“ a potom pridať vo výbere vozidiel ďalšie vozidlo. Potom budeš presmerovaný na webovú stránku dfreeeze, na ktorej môžeš vytvoriť ďališe vozidlo.

Nie. To musíš urobiť priamo na webovej stránke dfreeeze na odkaze https://shop.digades.de/dfreeeze.html, pretože VW Connect ti ponúka len ovládanie. 

Nie, nie je možné regulovať teplotu nastavenú vo vozidle. So systémom dfreeeze vyhrieva nezávislé kúrenie tvojho Volkswagenu maximálne tak dlho, kým sa nedosiahne teplota nastavená vo vozidle.

Najskôr skontroluj, či môžeš svojej nezávislé kúrenie aktivovať bežným spôsobom pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača. Ak áno, obráť sa na našu linku podpory.  Ak nezávislé kúrenie nefunguje ani s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním, obráť sa na svojho servisného partnera Volkswagen. 

Áno! V účte dfreeeze sa dá vytvoriť ľubovoľný počet vozidiel, ktoré môžeš ovládať cez VW Connect – za predpokladu, že sú vo vozidlách zabudované nezávislé kúrenia a moduly dfreeeze.

Choď na webovú stránku dfreeeze na nasledujúcom odkaze shop.digades.de/dfreeeze.html a choď na prihlasovaciu ikonu vpravo hore. Tam môžeš resetovať svoje heslo. Alternatívne sa môžeš tiež obrátiť na našu linku pomoci, ktorá ti pomôže.

Funkcia ponúka možnosť pozerať si v rámci aplikácie rôzne štatistiky. Môžeš si, napríklad pozrieť podrobné štatistiky z oblastí „Výzvy, Šetrný spôsob jazdy, Náklady za tankovanie atď.“. 

Funkcia aktuálne ešte nie je podporovaná. 

Deň začína od 5.01 h do 21.00 h a noc od 21.01 h do 5.00 h.

Zálohovanie údajov je aktivované len pre registrovaných používateľov.

Áno, údaje sa pravidelne automaticky zálohujú. Väčšie údaje sa však zálohujú len vo WLAN, aby sa minimalizovala spotreba mobilných dát.

Áno, v nastaveniach v bode „Služby“ je možné manuálne aktivovať zálohovanie údajov.

Jednoducho si nainštaluj VW Connect na svoje nové zariadenie a prihlás sa so svojím používateľským menom a heslom. Tvoje zálohované údaje sa potom automaticky prenesú.

Áno, zálohované údaje sa môžu používať na všetkých platformách a môžu sa preniesť do iného systému.

Nie, údaje na smartfóne sa po zálohovaní nevymažú. Údaje sa len navyše online zálohujú.

Keď nainštaluješ aplikáciu na inom smartfóne a prihlásiš sa tam so svojím používateľským účtom, prenesú sa tvoje zálohované údaje na smartfón. Môžeš tiež striedať rôzne operačné systémy. 

Pripojenie Bluetooth medzi smartfónom a DataPlug sa, žiaľ, nedá preniesť na iný smartfón. Keď zmeníš smartfón, musí svoju aplikáciu VW Connect znovu spárovať s DataPlug. 

Nie, pokiaľ si prihlásený, zostávajú zachované tvoje lokálne údaje. 

Áno, svoje zálohované údaje môžeš kedykoľvek vymazať. Možnosť na vymazanie svojich údajov nájdeš v nastaveniach v bode menu „Zálohovanie údajov“ v ďalších možnostiach. Lokálne údaje zostávajú na tvojom smartfóne zachované, pokiaľ si prihlásený.

Len so zobrazovaním výstražných kontroliek sa ti výstražné svetlá tvojho vozidla prehľadne zobrazia v aplikácii VW Connect. Tak budeš môcť celkom jednoducho rozpoznať nesprávne fungovanie svojho vozidla a z aplikácie priamo a rýchlo kontaktovať svojho servisného partnera, aby si si mohol čo najrýchlejšie dohodnúť termín na kontrolu vozidla a odstrániť chybu.

Upozornenia vo vozidle treba rešpektovať s najvyššou prioritou. Rozhodujúce sú údaje priamo zobrazované vo vozidle, ako aj upozornenia z palubnej knižky. Odporúčame, aby si sa riadil informáciami a odporúčaniami, predovšetkým v prípade závažných systémových porúch, aby si predišiel väčším škodám na svojom vozidle. Nezabudni, že ignorovaním porúch môžeš ohroziť seba aj iných.

Rozhodujúce sú údaje priamo zobrazované vo vozidle, ako aj upozornenia z palubnej knižky. Upozornenia vo vozidle treba rešpektovať s najvyššou prioritou. 

Počet zobrazených výstražných kontroliek závisí od typu vozidla. V zásade rozlišujeme medzi žltými a červenými výstražnými kontrolkami. Pri rozsvietení žltej výstražnej kontrolky môžeš cez aplikáciu odoslať žiadosť o termín u servisného partnera. Pri rozsvietení červej výstražnej kontrolky je pokračovanie v jazde zakázané. V tomto prípade treba kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle uvedenom v aplikácii.

Pri rozsvietení sa výstražnej kontrolky odporúčame nasledujúci postup. Buď odoslanie žiadosti o termín cez menu VW Connect (keď sa výstražná kontrolka objaví v aplikácii) alebo cez výstražné svetlá a kontrolky v bode menu „Tiesňové volanie“. Tam môžeš vybrať zobrazenú výstražnú kontrolku a odoslať žiadosť o termín. V nastaveniach v bode „Služby“ existuje možnosť súhlasiť s automatickým odosielaním žiadostí v prípade olejového servisu a intervalu servisnej prehliadky – aby sa žiadosti posielali automaticky.

Skontroluj, či sa táto výstražná kontrolka zobrazená v aplikácii zobrazuje aj v tvojom vozidle. Ak sa ti výstražná kontrolka zobrazuje aj vo vozidle, odporúčame, aby si v najbližšom čase vyhľadal svojho uprednostňovaného partnera Volkswagen. To môžeš urobiť priamo z aplikácie tak, že odošleš žiadosť o termín svojmu servisnému partnerovi Volkswagen cez Servicelead alebo budeš kontaktovať kontaktnú osobu telefonicky, aby si si dohodol termín kontroly svojho vozidla.

Počet riadiacich jednotiek je dočasne viditeľný v menu VW Connect. Pri niektorých vozidlách sa riadiace jednotky rozpoznajú automaticky. Toto používateľ nevidí, pretože sa to už vykonáva na pozadí. Pri iných vozidlách sa musí ukončiť proces identifikácie, aby sa riadiace jednotky zobrazili. Keď je proces ukončený, dostaneš o tom správu.

Počet riadiacich jednotiek závisí od modelu vozidla a môže sa tak líšiť.

Volkswagen Connect® Kontakt

Telefón
0800 - 777 900

Dostupné 24 hodín denne.
Ak tvoj telefónny operátor nepodporuje toto číslo,
volaj na číslo +421 2 32 12 12 18.

Poplatky sa riadia podľa príslušnej tarify u tvojho poskytovateľa.
Hovory zo zahraničia môžu byť spoplatnené roamingovými poplatkami.

Identifikačné číslo vozidla

Čo je VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17 miestne číslo, na základe ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vaše vozidlo. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v osvedčení o evidencii vozidla časť 1 alebo v dolnej časti čelného skla.

Technický preukaz vozidla

Osvedčenie o evidencii vozidla časť 1

Čelné sklo

Vaše nastavenia cookies pre túto internetovú stránku

×

Volkswagen Connect

Volkswagen

Free on the App Storein Google Play

Install

Na aktiváciu videa kliknite na odkaz. Upozornenie: Po aktivácii sa údaje poskytnú príslušnému operátorovi.