You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Impresum

VOLKSWAGEN AG je akciová spoločnosť nemeckého práva s hlavným sídlom vo Wolfsburgu.

Predseda predstavenstva:
Herbert Diess

Predstavenstvo:
Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Kilian
Andreas Renschler
Abraham Schot
Stefan Sommer
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg
Tel.: +49-5361-9-0
Fax: +49-5361-9-28282

Spoločnosť Volkswagen AG je zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Braunschweig pod č. HRB 100484.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty spoločnosti Volkswagen AG je DE 115235681.

Spoločnosť Volkswagen nie je pripravená ani povinná zúčastniť sa procesu urovnávania sporov pred orgánom zodpovedným za urovnávanie spotrebiteľských sporov.

Online urovnávanie sporov podľa čl. 14 ods. 1 ODR-VO: Platforma EÚ pre mimosúdne online urovnávanie sporov.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

© Volkswagen 2019

Volkswagen Connect® Kontakt

Telefón
0800 - 777 900

Dostupné 8:30-16:30; počas pracovných dní.
Ak váš operátor nepodporuje toto číslo,
volajte na +421 2 32 12 12 18.

Náklady sa účtujú podľa príslušnej tarify vášho operátora.
Pri telefonátoch zo zahraničia vám môže operátor účtovať roamingové poplatky.

Identifikačné číslo vozidla

Čo je VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17 miestne číslo, na základe ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vaše vozidlo. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v osvedčení o evidencii vozidla časť 1 alebo v dolnej časti čelného skla.

Technický preukaz vozidla

Osvedčenie o evidencii vozidla časť 1

Čelné sklo

Vaše nastavenia cookies pre túto internetovú stránku

Na aktiváciu videa kliknite na odkaz. Upozornenie: Po aktivácii sa údaje poskytnú príslušnému operátorovi.