You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Privacy (App)SekretessStartFöretagsinformationAnvändarvillkorRiktlinjer för cookiesInstallationStartInstallationStartImporterTredje part
Din personliga fordonsassistent.

Volkswagen Connect®App

*Seriemässigt tillgänglig inom leveransomfånget för ditt fordon eller hos din leverantör

Upptäck alla app funktioner

Ladda ner din Volkswagen Connect-app kostnadsfritt. Tillgänglig för Android och iOS:

*Seriemässigt tillgänglig inom leveransomfånget för ditt fordon eller hos din leverantör

„Det känns som om att man alltid har bilen med sig!“

Upptäck alla app funktioner

„Det är både roligt och intressant.“

Upptäck alla app funktioner

„Ett perfekt verktyg för att alltid ha bilen under kontroll!“

Upptäck alla app funktioner

„En riktigt användbar app som är enkel att använda.“

Upptäck alla app funktioner

„Min favoritfunktion är att jag nu kan registrera alla mina tjänsteresor.“

Upptäck alla app funktioner

„Jag tycker att appen är fenomenal, särskilt poängfunktionen och bränsleövervakning.“

Upptäck alla app funktioner

Volkswagen Connect®
Installation i tre steg

Hämta dina fordonsdata, din fordonslogg och andra app-funktioner till din smartphone.

Kontrollera kompatibiliteten
med ditt fordon
Läs mer
Ladda ner
Volkswagen Connect® App
Läs mer
Hitta en
Volkswagen återförsäljare
Läs mer
Starta installationen

Frågor & svar

Har du frågor om appen, till exempel gällande olika funktioner eller om DataPlugen? Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren här.

Detta beror oftast på den automatiska ifyllningsfunktionen i din smartphone. Den funktionen lägger alltid till ett mellanslag efter din e-postadress som fylls i automatiskt. På grund av det här mellanslaget känner vår server tyvärr inte igen den redan registrerade e-postadressen. Kontrollera att inget extra mellanslag har lagts till efter e-postadressen och försök sedan igen. Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.

Det kan hända att GPS-signalen är avaktiverad i din mobiltelefon. Du kan börja med att kontrollera om GPS-signalen är aktiverad i din smartphone, och i inställningarna i VW Connect-appen. För att körningarna ska kunna registreras korrekt måste båda signalerna vara aktiverade. Dessutom kan signalen försämras i områden med dålig täckning (till exempel underjordiska garage) så att registreringen blir felaktig. Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.

Detta kan bero på olika saker

 • GPS-signalen är avaktiverad i din smartphone och/eller i inställningarna i VW Connect-appen. Båda signalerna måste vara aktiverade.
 • Dessutom kan signalen försämras i områden med dålig täckning (till exempel underjordiska garage) så att registreringen av parkeringsplatsen blir felaktig.
 • Bluetooth-signalen är inte aktiverad för din smartphone. VW Connect-appen får via Bluetooth en signal från datapluggen att fordonet har parkerats och sparar GPS-data som fastställd plats. Utan befintlig anslutning kan ingen parkeringsplats sparas.
 • Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.

Det kan bero på flera saker:

 • Sökning efter postnummer/ortnamn: Om det inte finns någon Volkswagen-återförsäljare/serviceverkstad  på den här orten blir resultatlistan tom eller vit. Vi arbetar med att utöka funktionen så att närmaste auktoriserade återförsäljare/verkstad ska visas i sådana fall.
 • Orten söktes med automatisk ifyllning: Den här smartphonefunktionen förenklar inmatningen eftersom den föreslår ord, i det här fallet ortnamn, innan du har skrivit klart ordet. Om du till exempel skriver ”Stockh” föreslår den ”Stockholm”. Om du väljer förslaget lägger din smartphone alltid in ett mellanslag efteråt, vilket gör att Volkswagen Connect-appen inte känner igen ortnamnet ordentligt. När du har kontrollerat att det inte finns något extra mellanslag efter ortsangivelsen kan du försöka igen. Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.

Med Volkswagen Connect-appen kan du bara hitta auktoriserade Volkswagen-partner. Om servicepartnern du söker efter inte är en officiell Volkswagen-partner, så finns den inte i appen.
Det kan också hända att en ny Volkswagen-partner inte är listad i katalogen ännu. För att alltid ha åtkomst till den aktuella katalogen måste du registrera dig. Ifall du skulle vara utloggad eller inte ha någon Internetanslutning finns det en ”offline-lista” över alla Volkswagen-partner. Den uppdateras däremot varje gång som appen uppdateras.
Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.

Uppgifterna om serviceintervall eller oljebytesservice för bilen tillhandahålls via OBD-gränssnittet (On Board Diagnose). Vissa fordonsmodeller överför inte den informationen, vilket gör att de inte kan visas i appen.

Det har vanligtvis tidsmässiga orsaker. När du startar bilen lyser först alla varningsmeddelanden på grund av en kort kontroll, men slocknar direkt igen om allt fungerar som det ska. För att datapluggen inte felaktigt ska rapportera den korta aktiveringen av varningsmeddelandena som en defekt till VW Connect-appen, skickar datapluggen bara aktiva varningsmeddelanden som fortfarande lyser 60 sekunder efter att tändningen slagits på.
Om du slår på tändningen, men motorn fortfarande är frånslagen, till exempel om du matar in en adress i navigationssystemet, så är datapluggen redan aktiv och de 60 sekunderna går. Om du sedan startar motorn efter en stund, så lyser varningsmeddelandena enligt beskrivningen ovan och datapluggen skickar dessa till VW Connect-appen eftersom den tror att det handlar om verkliga defekter.

Om det här inträffar stänger du av motorn igen, drar ut nyckeln och startar sedan motorn igen. Då ska varningsmeddelandena försvinna från VW Connect-appen.
Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på den auktoriserade Volkswagenverkstaden.
Obs! Det är alltid informationen som visas i bilens display och anvisningarna i instruktionsboken du ska följa. Vi rekommenderar dig att följa informationen och rekommendationerna, framför allt vid allvarliga systemstörningar, för att undvika mer omfattande skador på ditt fordon. Tänk även på att du utsätter både dig själv och andra för stora risker om du ignorerar fel och brister.

Meddelandena i fordonet ska ges högsta prioritet. Du ska alltid rätta dig efter den direkta visningen i fordonet och anvisningarna i instruktionsboken. Vi rekommenderar dig att följa informationen och rekommendationerna, framför allt vid allvarliga systemstörningar, för att undvika mer omfattande skador på ditt fordon. Tänk även på att du utsätter både dig själv och andra för stora risker om du ignorerar dessa störningar!

På vissa fordonsmodeller kan användaren behöva ge sitt medgivande för att varningssymbolerna ska visas. 

Du kan försöka med att sätta i DataPlug på nytt. Ta ut den ur OBD2-gränssnittet och sätt i den igen. Om det ändå inte fungerar följer du instruktionerna för ominstallation.

 1. Öppna VW Connect-appen. 
 2. Öppna menyn ”Inställningar” och klicka på ”Kända DataPlugs” under ”Inställningar DataPlug”.
 3. Om du sveper med fingret från höger till vänster på DataPlug öppnas fältet ”Ta bort”. Bekräfta detta.
 4. Gå nu till dina iOS-inställningar -> Bluetooth -> Klicka på det ”blå i:et” under Mina enheter och sedan på ”Ignorera den här enheten”  
 5. Installera nu om DataPlug via VW Connect-appen enligt beskrivningen i appen.


Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservicehotline eller en servicerådgivare på en bilfirma som du litar på. Dessutom kan du återigen kontrollera kompatibiliteten med ditt fordon. På https://www.vwconnect.com/sv-se/installation/ kan du se om ditt fordon är kompatibelt.

Din app fungerar optimalt om du använder en smartphone med Android (fr.o.m. version 5.0) eller iOS (fr.o.m. iOS 9.0) och till den en kompatibel Volkswagen-modell fr.o.m. modellår 2008. Den optimala trafiken mellan dongeln och VW Connect-appen garanteras om inga andra Bluetooth-signaler styr mobilen.

Det finns olika appar som har som mål att förlänga batteritiden och optimera enhetens kapacitet. Därför kan det hända att vår bakgrundstjänst, som söker efter dongeln, avslutas efter en längre tid och att omstart förhindras. Enheter från Samsung innehåller en programvara för detta som utvecklats av Samsung. Du kan prova att avaktivera de tjänsterna för att säkerställa automatisk hopkoppling. 
Om problemet kvarstår kan du vända dig till Volkswagens kundservicehotline eller en servicerådgivare på en bilfirma som du litar på.

Språket i dina fordonsuppgifter ändras bara en gång per dygn. Vänta en dag och kontrollera uppgifterna igen. Om språket inte har ändrats efter det, vänder du dig till vår kundservicehotline eller till en servicerådgivare på en bilfirma som du litar på.

För att kunna utnyttja appen optimalt bör du inte använda din smartphone med VW Connect med telefonen i energisparläge. På grund av en eventuell påverkan av GPS-signalen i energisparläget kan följande fel uppstå:

 • Resorna registreras inte korrekt.
 • Adresser för resorna visas inte korrekt eller inte alls.
 • Den senaste parkeringsplatsen visas inte.

Om registreringen av dina resor skulle misslyckas kan det bero på att din smartphone inte kunde upprätta någon anslutning till DataPlugen. Starta i så fall om din smartphone och försök igen.
Om problemet fortfarande är kvar, kan du vända dig till Volkswagens kundservice eller en servicerådgivare hos din utvalda verkstad.

Vid körningar med stopp med avstängd tändning (t.ex. du stannar till vid mataffären) kan det för närvarande hända att körningen inte registreras helt, i synnerhet i iOS. Problemet uppträder framför allt då VW Connect inte är igång ("svepts bort"). Vi arbetar just nu med att hitta en teknisk lösning på problemet. Så länge kan du undvika ofullständiga körregistreringar genom att du aktivt öppnar VW Connect igen innan du kör vidare efter körstoppet och låter appen vara öppen tills uppkopplingen mellan DataPlug och din smartphone återställts.

Du kan när som helst även skicka en supportfråga utan inloggning. Supportfrågan ställer du via en ”E-post”-knapp i appen, du hittar den i menypunkten ”Support”. 
Efter klicket på ”E-post”-knappen öppnas automatiskt ett e-postmeddelande till vwconnect.helplinewhatever@volkswagen.de med ifylld text. Den innehåller den befintliga informationen från appen och underlättar för supportpersonalen att svara på din fråga.

Just nu kan du inte välja om din resa ska visas i kilometer eller miles. Landsvalet i din app avgör om dina resor ska visas i kilometer eller i engelska mil.

I vissa fall kan det uppstå anslutningsproblem när du talar i telefon via handsfree-funktionen medan du använder VW Connect. För det här specialfallet hittar du handsfree-läget under ”Ringa med handsfree” i inställningarna. Aktivera bara det här läget om det uppstår anslutningsproblem medan du ringer. 
Såhär fungerar handsfree-läget: 
Din VW Connect-app är ansluten till datapluggen och du får ett samtal. Nu avbryts anslutningen till datapluggen. Din resa fortsätter att registreras via GPS så länge du är ansluten till handsfree-funktionen. Eftersom det inte finns någon anslutning mellan appen och datapluggen under tiden, går det tyvärr inte att beräkna ett skonsamt körsätt för den här resan. När samtalet avslutas återupprättas anslutningen till datapluggen automatiskt. På så sätt garanteras både en färdregistrering utan luckor och problemfria handsfree-samtal. 

Du kan för närvarande publicera ditt skonsamma körsätt, dina poäng, din nya status och avklarade utmaningar direkt i dina sociala media, som Facebook, WhatsApp etc. I framtiden kommer du att kunna dela fler händelser.Du kan för närvarande publicera ditt skonsamma körsätt, dina poäng, din nya status och avklarade utmaningar direkt i dina sociala media, som Facebook, WhatsApp etc. I framtiden kommer du att kunna dela fler händelser.

VW Connect är den intelligenta fordonsassistenten. Den kopplar ihop dig med din Volkswagen, så att du alltid har koll på ditt fordon, ditt körsätt och dina resor.

Volkswagen Connect har för närvarande de här funktionerna: Körstil, Parkeringsplats, Min Volkswagen [Min Bil?], Resehistorik, Hjälpsamtal, Bränsleövervakning, Servicepartner och Mina utmaningar”.

Mer information om varje funktion hittar du under motsvarande kategori i Frågor och svar.

Du behöver följande komponenter

 • en smartphone med operativsystemet Android (version 5.0 eller senare) eller iOS (minst version iOS 9.0).
 • VW Connect-appen från Playstore (Android) eller App Store (iOS).
 • VW Connect DataPlug (finns hos din Volkswagen-partner och i vissa länder även via Volkswagen-tillbehör online på http://shops.volkswagen.com).
 • en kompatibel Volkswagen-modell.

Mer information om VW Connect och enskilda kompatibiliteter hittar du på vår hemsida www.vwconnect.com

Du kan ansluta el- eller hybridfordon till Volkswagen Connect. All information som finns tillgänglig för förbränningsmotorer kan för närvarande ännu inte visas i appen. Till exempel kan bränslenivån ännu inte beräknas för ett elfordon.

I det flesta fall hittar du programvaruversionen i inställningarna på din smartphone. 


Android: Inställningar → Om mobilen. 
iOS: Inställningar → Allmänt → Info 


Mer information om kompatibilitet hittar du på vår hemsida www.vwconnect.com.
 

Priset för VW Connect-datapluggen får du från din Volkswagen-partner. Appen och tillhörande funktioner är kostnadsfria. 
Observera, att för att du ska kunna använda appen måste din smartphone ha ett mobiltelefonavtal där ett mobildatapaket ingår. Detta kan medföra ytterligare kostnader.

På vår hemsida www.vwconnect.com finns en klickanvisning och videor som förklarar de olika funktionerna.

Vilken anslutning använder Volkswagen Connect-datapluggen för att överföra data?

Volkswagen Connect är för närvarande tillgänglig i Europa. Du hittar all information om tillgänglighet på vår hemsida www.vwconnect.com.
 

Volkswagen Connect-datapluggen är en OBD-kontakt (OnBoardDiagnose), även kallad dongel, som sätts in i diagnosporten (OBD2-gränssnittet) i din Volkswagen. Under körning samlar den in diverse information som den skickar via Bluetooth till din smartphone. Informationen ger dig till exempel upplysningar om körningen och bilens status.

Du kan köpa DataPlug hos alla Volkswagen-partner och i vissa länder även via Volkswagen-tillbehör online på http://shops.volkswagen.com.

Volkswagen Connect-datapluggen förmedlar en del av informationen i realtid till din smartphone. Resterande information sänds till din smartphone när bilen stängs av.

Din VW Connect DataPlug måste sättas in i OBD2-gränssnittet, vilket i regel är placerat till vänster i golvutrymmet på förarsidan (till höger på högerstyrda bilar). Mer information om detta hittar du i installationsanvisningarna i VW Connect-appen.

Med nästan alla Volkswagens nya och begagnade fordon från och med tillverkningsår 2008 (för Polo tillverkningsår 2010) med bensin- eller dieselmotor. Inga modeller av Phaeton eller Touareg är kompatibla med datapluggen.
Mer information finns på www.vwconnect.com

Efter att VW Connect-appen laddats ner och installerats, guidas du när du öppnar den för första gången steg för steg i hur installationen av datapluggen sker.

Det är mycket enkelt: du sätter dig i din Volkswagen, öppnar appen och tar upp datapluggen för att läsa av den åttasiffriga PIN-koden på sidan av datapluggen. Du matar in koden i appens dialogruta och bekräftar den. Sedan sätter du i VW Connect-datapluggen i diagnosgränssnittet (OBD2). I de flesta Volkswagen-modeller hittar du detta i förarens golvutrymme. Bekräfta det här steget i appen. Därefter aktiverar du även Bluetooth och GPS på din smartphone. Sedan slår du på tändningen i din Volkswagen. Bluetooth-anslutningen mellan din smartphone och datapluggen upprättas så snart du klickar på ”Upprätta anslutning”.

Den 8-siffriga PIN-koden finns på själva datapluggen och på en dekal på förpackningen.

När du har kopplat ihop din smartphone dröjer Bluetooth-kopplingen aldrig längre än 5 sekunder. Om anslutningen avbryts, till exempel när du lämnar fordonet, återupprättas anslutningen automatiskt.

I Volkswagen Connect-appen finns en anslutningssymbol överst i mitten. Den visar om en anslutning finns, om ett försök att ansluta pågår eller om anslutningen mellan appen och datapluggen brutits. Om du öppnar menylisten visas statusen även uppe i det vänstra hörnet på din smartphone.

Så snart bilens tändning slagits på sänder Volkswagen Connect-datapluggen data till din smartphone.

När anslutningen är aktiv kan du ansluta andra enheter (till exempel ett handsfreesystem) till bilen.

Då stänger du bara av din Volkswagen och drar ut VW Connect-datapluggen ur OBD2-kontakten.

En pågående aktiv anslutning kan endast upprättas med en smartphone, inte flera. Däremot kan du alltid bryta den aktiva anslutningen och återupprätta den med en annan smartphone (på samma sätt som när systemet startades upp med den första mobilen).

Tänk då på att när det finns flera hopkopplade smartphones i fordonet, sker parkopplingen alltid med den smartphone som är närmast Volkswagen Connect-datapluggen.

Användaren ser endast de data som sänds till dennes smartphone.

VW Connect-appens tjänster fungerar bara i kombination med motsvarande VW Connect-dataplugg. I princip kan du använda datapluggar från andra tillverkare tillsammans med de tillhörande tjänsterna. Vi vill dock påpeka, att Volkswagen frånsäger sig ansvaret för eventuella skador som uppstår genom användning av datapluggar från andra leverantörer.

Bruksanvisningen finns i förpackningskartongen till datapluggen. Om du öppnar kartongen uppifrån ser du själva datapluggen. Om du öppnar kartongen från sidan hittar du bruksanvisningen i botten av kartongen.

Du kan sätta i DataPlug i fordonets OBD2-gränssnitt. Det finns på de flesta modeller i golvutrymmet under ratten (vid pedalerna) på vänster sida (till höger på högerstyrda bilar). Det är en lilafärgad komponent som har samma form som DataPlug.
På Volkswagen Touran måste facket under ratten hakas loss för att det ska gå att komma åt OBD2-gränssnittet under klädseln.
Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till Volkswagens kundservicehotline eller en servicerådgivare på en bilfirma som du litar på.
 

Datapluggen stänger av sig så snart fordonet parkeras och tändningen slås av, så att den inte belastar bilens batteri. 

Programvaran behöver uppdateras för att garantera att datapluggen och appen fungerar som de ska. Genom att uppdatera datapluggens programvara kan du vara säker på att nya funktioner i appen fungerar utan problem. Vi kan då dessutom garantera att datapluggen är kompatibel med nya fordonsmodeller. Med programvaruuppdateringen är datapluggen alltid aktuell.

När en ny appversion kräver att datapluggens programvara uppdateras får du information om det via ett meddelande på låsskärmen och ett popup-meddelande i appen. Du kan när som helst kontrollera om datapluggens programvara är aktuell genom att gå till inställningarna på menyn ”Dataplugg” och välja alternativet ”Programvaruuppdatering”. 

När appen har uppdaterats visas ett meddelande på låsskärmen och ett popupmeddelande i appen. Så snart den uppdaterade appen ansluts till fordonet uppdateras programvaran i datapluggen automatiskt. För att programvaruuppdateringen ska kunna slutföras måste fordonet stå stilla med tändningen påslagen medan uppdateringen pågår. Uppdateringen av datapluggens programvara kan ta upp till en minut. När uppdateringen är klar visas ett meddelande på din smartphone om att uppdateringen är slutförd. Nu kan du använda funktionerna i appen som vanligt.

Normalt försöker appen automatiskt att genomföra programvaruuppdateringen varje gång du ansluter den till fordonet. Om den automatiska uppdateringen av datapluggen inte fungerar finns möjligheten att starta programvaruuppdateringen manuellt via ”Inställningar” -> ”Dataplugg” -> ”Programvaruuppdatering”. Nu kan du följa anvisningarna på din smartphone och genomföra uppdateringsprocessen för programvaran manuellt. Efter uppdateringen får du ett meddelande via mobiltelefonen om att uppdateringen av datapluggen har slutförts. Nu kan du använda funktionerna i appen som vanligt.

Volkswagen Connect-appen kan du antingen ladda ner från Apple App Store eller i Google Play Store. Information om kompatibiliteten med olika mobiler hittar du på vår hemsida www.vwconnect.com. 

Du behöver följande komponenter

 • en smartphone med operativsystemet Android (version 5.0 eller senare) eller iOS (minst version iOS 9.0).
 • VW Connect-appen från Playstore (Android) eller Appstore (iOS).
 • VW Connect-datapluggen (finns hos din Volkswagen-partner och via Volkswagen-tillbehör online på http://shops.volkswagen.com)
 • en kompatibel Volkswagen-modell.

Mer information om Volkswagen Connect och enskilda kompatibiliteter hittar du på vår hemsida www.vwconnect.com

 

Efter att VW Connect-appen laddats ner och installerats, guidas du när du öppnar den för första gången steg för steg i hur installationen av datapluggen sker.

Det är mycket enkelt: du sätter dig i din Volkswagen, öppnar appen och tar upp datapluggen för att läsa av den åttasiffriga PIN-koden på sidan av datapluggen. Du matar in koden i appens dialogruta och bekräftar den. Sedan sätter du i VW Connect-datapluggen i diagnosgränssnittet (OBD2). I de flesta Volkswagen-modeller hittar du detta i förarens golvutrymme. Bekräfta det här steget i appen. Därefter aktiverar du även Bluetooth och GPS på din smartphone. Sedan slår du på tändningen i din Volkswagen. Bluetooth-anslutningen mellan din smartphone och datapluggen upprättas så snart du klickar på ”Upprätta anslutning”.

Du kan ansluta el- eller hybridfordon till VW Connect. All information som finns tillgänglig för förbränningsmotorer kan för närvarande ännu inte visas i appen. Till exempel kan bränslenivån ännu inte beräknas för ett elfordon.

Du kan hantera flera Volkswagen-fordon i VW Connect-appen. Du skiljer dem åt genom de olika profilerna i menyn.

Användaren ser endast de data som sänds till dennes smartphone.

Om du har frågor om Volkswagen Connect kan du nå oss på telefon via Volkswagens kundsupport. Du kan också vända dig direkt till din auktoriserade Volkswagen-verkstad. Det är en förutsättning att Bluetooth-anslutningen i din smartphone är aktiv. Du bör även kontrollera om Volkswagen Connect-datapluggen för tillfället råkar vara hopkopplad med en annan smartphone.

Du uppmanas regelbundet att ladda ned programvaruuppdateringar i Google Play Store.

”Min bil" visar information om din bil, till exempel mätarställningen. Den visar även aktuella varningsmeddelanden och varningslampor och ger dig förklarande information om dem, samt rekommendationer vad du ska göra.

Det är alltid varningsmeddelandena och kontrollamporna i bilen som gäller. Om du får motstridig information i bilen och i appen, kontrollera om det finns en anslutning mellan VW Connect-datapluggen och din smartphone, eller besök en Volkswagen-återförsäljare. Om problemet kvarstår, vänd dig till Volkswagens kundservice-hotline eller en servicerådgivare på en auktoriserad Volkswagenverkstad.

Under ”Mina däck” kan du lägga till information om bilens däck. Först kan du fastställa däcktypen. Sedan kan du hämta däcket i appen och mata in tillverkare, körsträcka och tillverkningsdatum samt boka tid för däckbyte.
 

Detta är endast en rekommendation, ingen föreskrift. Observera uppgifterna i instruktionsboken. Bilens informationsdisplay och instruktionsbok är de regler och anvisningar som gäller. Vi råder dig att följa informationen och rekommendationerna, framför allt vid allvarliga systemstörningar, för att undvika mer omfattande skador på din bil. Tänk även på att du utsätter både dig själv och andra för stora risker om du ignorerar fel och brister.

Informationen är aktuell så länge tändningen är påslagen och du befinner dig inom räckvidd för Bluetooth-anslutningenl. Så snart tändningen slagits av eller det inte längre finns någon anslutning till din smartphone, stannar informationen på det senast lagrade värdet. Om du sedan inte har startat ditt fordon under till exempel 5 dagar, så är dessa uppgifter också 5 dagar gamla. Tänk också på att skador eller funktionsstörningar på bilen som uppstått efter att motorn stängts av inte har registrerats. Skador som du inte lagt märke till, till exempel på underredet, kan exempelvis innebära att motorolja har läckt ut, trots att funktionen ”Min Volkswagen” visar korrekt motoroljenivå.

Det finns för närvarande inget stöd för den funktionen.

”Körningshistoriken” registrerar dina resor och du kan se dem med hjälp av VW Connect-appen. Här hittar du olika slags information, som körstil, start- och måladress.

Du kan lägga till noteringar till de enskilda resorna, och kategorisera resan: privat, arbetsväg, affärsresa.

Kategorin ”Arbetsväg” avser din resa till och från arbetet, medan kategorin ”Affärsresa” är resor du gör under arbetstid, till exempel till ett externt möte.

Alla data sparas i din smartphone från och med den första resan.

Du kan göra en PDF-export av resehistoriken med alla tillgängliga data, som resans ändamål, noteringar och naturligtvis kördata. 

I resornas översiktsmeny kan du klicka på en knapp i sidhuvudet som tar dig vidare till skärmen ”Export och radera”. På denna skärm kan du definiera tidsrymden och kategorin för vilken exporten ska genomföras. Med ett klick på ”Exportera resor” kan du starta exporten. 

I resornas översiktsmeny kan du klicka på en knapp i sidhuvudet som tar dig vidare till skärmen ”Export och radera”. På denna skärm kan du definiera tidsrymden i vilken resorna ska raderas. Med ett klick på ”Radera resor” kan du starta processen. 

Vi har utvecklat ett Snap-to-Road-verktyg som korrigerar GPS-registreringens avvikelse från vägen och på så sätt alltid lägger resorna på vägarna. Funktionen kan användas av alla registrerade och inloggade användare. Om resan inte registreras korrekt trots att du loggat in, vänd dig till vår kundservice-hotline eller till en servicerådgivare hos din Volkswagenåterförsäljare.

Den blå linjen visar din tillryggalagda sträcka. Röda avsnitt inom sträckan visar avsnitt där du accelererat eller bromsat extra kraftigt. De röda avsnitten visar alltså vägavsnitt där du skulle kunna förbättra din körstil.

Det beror på dina inställningar för automatiskt avslutande av resor. Om 90 minuter är inställt avslutas resan 90 minuter efter att du har parkerat fordonet. Om 0 minuter är inställt avslutas resan direkt när du har parkerat fordonet. 

Du kan när som helst avsluta din aktuella resa med knappen ”Avsluta resa”. Det är praktiskt om du har ställt in det automatiska avslutandet av resor på 90 minuter, du kan då avsluta resan direkt när du har parkerat.

Du kan när som helst lägga till resor manuellt i översikten över resor. Under menypunkten ”Resor” behöver du bara gå till ”Lägg till resa” och ange data för din resa där. Du kan dessutom bearbeta manuellt tillagda resor när som helst i efterhand.

Eftersom manuellt tillagda resor inte registrerats av din DataPlug finns det inga data för miljövänligt körsätt. Därför får du inte heller några poäng för resan. Varaktigheten/stilleståndstiden, medelhastigheten och den maximala hastigheten visas inte vid en manuellt tillagd resa, då data inte är tillgängliga.

Vid körningar med stopp med avstängd tändning (t.ex. du stannar till vid mataffären) kan det för närvarande hända att körningen inte registreras helt, i synnerhet i iOS. Problemet uppträder framför allt då VW Connect inte är igång ("svepts bort"). Vi arbetar just nu med att hitta en teknisk lösning på problemet. Så länge kan du undvika ofullständiga körregistreringar genom att du aktivt öppnar VW Connect igen innan du kör vidare efter körstoppet och låter appen vara öppen tills uppkopplingen mellan DataPlug och din smartphone återställts.

Funktionen ”Körstil” registrerar dina kördata (motorvarvtal, acceleration, bromsning, hastighet och kylvätsketemperatur) och räknar ut en procentsats hur skonsam din körstil är.

Du kan se dina kördata genom att välja en körning på menyn ”Körningar” och sedan klicka direkt på procentangivelsen. Där visas de olika parametrarna i form av ett tårtdiagram.

Via resehanteringen kan du återställa eller radera dina data.

Det är tyvärr inte tekniskt möjligt. Körprofilen visas bara på den terminal som är hopkopplad med datapluggen.

Du kan exportera dina kördata som PDF och publicera dem på sociala nätverk/plattformar. Körsträckor kan du för närvarande inte publicera direkt i sociala media. Dina poäng, avklarade utmaningar, ny status (silver, guld etc.) och din andel skonsamt körsätt (i procent) kan du däremot publicera. 

Under menypunkten ”Inställningar” inom resehanteringen kan du exportera data med hjälp av ”Radera och exportera”.

Dina poäng för skonsam körning beräknas utifrån antal körda kilometer och procentangivelsen för skonsamt körstil. Ju fler kilometer du kör med en skonsam körstil på till exempel 90 %, desto fler poäng får du för den redsan. Ju bättre din procentangivelse är för samma antal kilometer, desto fler poäng får du för körningen.

I appen kan du anta utmaningar som är indelade i kategorier (avstånd, upptäckt, skicklighet osv.). Varje kategori innehåller diverse utmaningar. När du klarar utmaningarna får du – förutom ett skonsamt körsätt – poäng som ingår i din status. När du klarat en utmaning, låses en ny upp. Undantag: Kategorin Upptäckter – alla dessa är redan aktiva för dig.

Alla utmaningar i kategorin Upptäckter är redan upplåsta för ditt land. För övriga kategorier klickar du på en upplåst utmaning före färden och aktiverar den med ett klick.

Du kan öppna en aktiverad utmaning och klicka på Paus. 

Du kan aktivera upp till 3 utmaningar samtidigt. Dessutom är alla utmaningar i kategorin Upptäckter automatiskt aktiva för dig i bakgrunden.

Antingen tar du dig först igenom de aktiverade utmaningarna för att låsa upp spärrade utmaningar eller så använder du de poäng du samlat ihop för att låsa upp och aktivera önskad utmaning.

Om du t.ex. är på semester utomlands kan du använda dina poäng för att låsa upp utmaningar där. Utforska ditt semestermål med Volkswagen Connect! (för närvarande tillgängligt i: Storbritannien, Italien, Polen, Kroatien, Spanien, Portugal, Irland och Tyskland)

Ju fler poäng du samlar, desto högre status får du. Använd dina poäng för att låsa upp spärrade utmaningar eller utmaningar i utlandet.

Med funktionen ”Service och bokningar” kan du visa alla Volkswagen-partner (den som ligger närmast visas automatiskt), söka efter Volkswagen-partner, visa deras kontaktuppgifter inkl. telefonnummer och navigera till dessa. Du kan även skicka bokningsförfrågningar manuellt till din partner och hantera dessa på menyn.

Via Volkswagen Connect-appen hittar du endast officiella auktoriserade Volkswagen-återförsäljare och serviceverkstäder.

Volkswagen Connect använder GPS-data i din smartphone och kan på så sätt guida dig till närmaste auktoriserade Volkswagen-återförsäljare/verkstad, eller en som du föredrar.

För närvarande visas inte öppningstiderna för våra auktoriserade Volkswagen-återförsäljare/verkstäder.

Du ringer på vanligt sätt med telefonen. Det påverkar inte datamängden.

Du kan välja en egen servicepartner för var och en av dina fordonsprofiler. Då går du via ”Inställningar” -> ”Fordonsprofiler” -> ”Administrera fordon” och väljer ut bilen för vilket du vill göra en ändring av servicepartner. Därefter kan du via menyn ”Servicepartner” bestämma en servicepartner för din utvalda bil. Tänk då på att du bara kan ändra din fordonsprofil när ingen bil är kopplat till DataPlugen.

Dina bokningsförfrågningar blir kvar hos din gamla servicepartner, nya förfrågningar skickas till din nya servicepartner. 

Den funktionen stöds tyvärr inte ännu. Om du vill avboka en tid måste du vända dig direkt till din servicepartner.

Din servicepartner kontaktar dig antingen per telefon eller per e-post för att boka en tid. När du har bokat en tid kan du lägga in den i appen.

Så snart förfallodatumet har passerat flyttas bokningen till historiken. På så vis har du alltid överblick över dina verkstadsbokningar. 

Det maximala antalet tecken är begränsat till 1 000 tecken. 

Du kan radera alla bokningar när som helst. Det betyder däremot inte att tiderna avbokas. Om du vill avboka en tid måste du alltid kontakta din servicepartner. 

För att bokningarna ska kunna överföras till din kalender behöver vi efter att bokningen matats in din bekräftelse att Volkswagen Connect får tillgång till kalendern i din smartphone. Ändringar av den bokade tiden som görs i efterhand överförs inte automatiskt till kalendern.

Service Leads är bokningsförfrågningar för service hos din favoritverkstad. De kan aktiveras manuellt eller automatiskt via din app. Om appen till exempel visar ett varningsmeddelande har du möjlighet att göra en serviceförfrågan direkt. Din Volkswagen-partner kommer att kontakta dig och ge dig förslag på tider. 

Om gula varningsmeddelanden visas på menyn ”VW Connect” i appen (boka tid för service) eller om du behöver komma i kontakt med auktoriserad verkstad när det gäller däck eller batterispänning (boka tid för kontroll av däck eller batteri). 
Obs! Vid röda varningsmeddelanden visas numret till vår vägassistans direkt i appen. Här kan du inte skapa någon Service Lead. 

I inställningarna kan du när som helst ändra mellan manuellt och automatiskt. Förfrågningar om inspektionsservice och oljebytesservice kan skickas automatiskt. Förfrågningar utifrån gula varningsmeddelanden kan du bara göra manuellt. 

För närvarande är alla serviceförfrågningar bundna till vissa händelser. En Service Lead kan genereras först när ett varningsmeddelande eller en servicehändelse föreligger. 

Servicepartnern får följande uppgifter: chassinummer, beskrivning, körsträcka, märke/modell/årsmodell, motorkod, växellådskod, serviceintervall för inspektion, serviceintervall för olja,  för-/efternamn, telefon, e-post.

Du får ett meddelande på telefonen så snart en automatisk serviceförfrågan gjorts.

Med funktionen ”Parkeringsplats” kan du spara, visa och dela din senaste parkeringsplats. Då visas tidpunkten för parkering, så att du alltid har koll på till exempel när parkeringstiden går ut, eller så kan du dela din parkeringsplats via WhatsApp eller sms. Du kan dessutom när som helst navigera till din parkeringsplats.

Det är lätt att hitta tillbaka till parkeringsplatsen, du kankan navigera till den med hjälp av menyn ”Parkeringsplats” och knappen ”Rutt”.

Om du inte publicerar eller skickar parkeringsplatsen via funktionen Dela, visas platsen bara för dig som appanvändare.

Man räknar som princip med en noggrannhet på ca 5–10 meter med  GPS-teknik. Olika faktorer kan påverka noggrannheten, så att en exakt angivelse inte kan garanteras. I underjordiska garage, till exempel,  försämras GPS-signalen på grund av de tjocka väggarna.
 

Funktionen ”Bränsleövervakning” identifierar när du behöver tanka och ger dig möjligheten att registrera och sedan se data om tankningen (pris, tankställe osv.)

VW Connect registrerar en skillnad i bränslenivån och mäter på så sätt antal tankade liter. VW Connect-datapluggen skickar data om bränslenivå i ditt fordon till appen så snart du startar din Volkswagen igen. Du tillfrågas sedan om du vill registrera tankningen. 

Du kan mata in uppgifter som bränslepris, tillryggalagda kilometer och antal tanakde liter. Genom VW Connect-appen får du en god överblick över kostnaderna.

Alla tankningar som du har gjort och sparat medan du använt datapluggen och appen visas även i historiken.

Du kan skriva in namnet på tankstället. VW Connect-appen matar i regel in adressen automatiskt.

För områdena Vägassistans och Kundservice finns två inmatade telefonnummer som du kan ringa via direktval.

Du kan när som helst kontakta vägassistansen via appen även när du är utomlands.
 

Du ringer på vanligt sätt med telefonen. Din datamängd påverkas inte. 

Den här funktionen stöds för tillfället inte, men kan komma att införas i framtiden.  

Volkswagen-ID:t ger dig individuell åtkomst till Volkswagens digitala värld. Med det kan du enkelt logga in till Volkswagens tjänster, till exempel VW Connect, WePark och många fler. Volkswagen ID-portalen innehåller dina personliga data (telefonnummer, adresser osv.) och dina kontoinställningar samt t.ex. de appar som är kopplade till ditt Volkswagen-ID.

Du kan ändra dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) på Volkswagen ID-portalen på vwid.vwgroup.io/landing-page eller i applikationens profilhantering.

Du kan ändra dina inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) på Volkswagen ID-portalen på https://vwid.vwgroup.io/landing-page eller i applikationens profilhantering.

Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenordet”, antingen på Volkswagen ID-portalen eller på applikationens inloggningssida. Nu kan du ange din e-postadress och klicka på länken i e-postmeddelandet som skickas till dig. Du skickas nu vidare till en sida där du kan ange ett nytt lösenord.
Glöm inte att lösenordet gäller för alla tjänster som är kopplade till ditt Volkswagen-ID. Det innebär att det ändras för alla applikationer när du anger ett nytt!

Om din åtkomst ännu inte har aktiverats, kan det bero på att bekräftelsen av aktiveringslänken, som skickats till dig via e-post, fortfarande saknas. Om tidsfristen för länken redan löpt ut, har dina data raderats av säkerhetsskäl och vi måste be dig att registrera dig på nytt. Om du inte har tagit emot e-postmeddelandet, kontrollerar du om e-postmeddelandet kanske har hamnat i din skräppostmapp. Om du inte har fått något e-postmeddelande ber vi dig registrera dig på nytt.

Om du har skrivit in fel lösenord flera gånger i rad, spärras åtkomsten till ditt Volkswagen ID-användarkonto automatiskt en kort tid, av säkerhetsskäl. Ju oftare du anger fel lösenord, desto längre spärras användarkontot. När spärren har upphävts kan du logga in med ditt lösenord igen.
 

Du kan när som helst radera ditt Volkswagen ID-användarkonto. På profilportalen kan du välja att radera dina uppgifter och hela användarkontot. Observera, att efter att ditt konto raderats, raderas du också från alla tjänster som är kopplade till ditt Volkswagen ID-användarkonto.

Om du inte längre vill använda en viss tjänst som är kopplad till ditt Volkswagen-ID och vill avregistrera dig, kan du när som helst göra det via Volkswagen ID-portalen på https://vwid.vwgroup.io/landing-page

Att skydda ditt privatliv när du använder våra webbsidor är särskilt viktigt för oss. Därför informerar vi dig noggrant om insamlingen av anonyma uppgifter och personuppgifter i vår integritetspolicy. De personuppgifter som samlas in på Volkswagen AG:s webbplatser används endast för att hantera avtal och bearbeta dina ärenden, såvida du inte ger ditt samtycke till annat. Vidare använder vi dina uppgifter i marknadsförings- och marknadsundersökningssyfte samt för att utforma behovsenliga elektroniska tjänster från Volkswagen AG, först efter att du har gett ditt samtycke.

De här webbläsarna stöds av oss och bör ge en optimal visning av portalerna och applikationerna:

 • Google Chrome 40+ för Windows eller Mac
 • Internet Explorer 9+ för Windows eller Mac
 • Firefox 35+ för Windows eller Mac
 • Safari 7+ för Windows eller Mac

Dfreeeze ger dig möjligheten att styra och programmera parkeringsvärmaren i din Volkswagen via Volkswagen Connect.

Grundförutsättningen är att din Volkswagen har en parkeringsvärmare monterad. Dessutom behöver du en dfreeeze-modul, vilken du kan beställa av och få monterad hos din Volkswagen servicepartner, samt en registrering hos dfreeeze.

Styrningen av parkeringsvärmaren via Volkswagen Connect är en kostnadsfri tjänst från oss. Kostnader för en eventuell eftermontering av en parkeringsvärmare och för beställningen och monteringen av dfreeeze-modulen kan din Volkswagen servicepartner tala om för dig. Dessutom kan licensavgifter från dfreeeze tillkomma.

Via Volkswagen Connect kan du starta din parkeringsvärmare genast eller förprogrammera upp till 24 timmar i förväg - och från vilken plats som helst!

Registreringen kan du när som helst göra via dfreeezes hemsida via länken https://shop.digades.de/dfreeeze.html. Alternativt kan du även registrera dig via Volkswagen Connect-appen under "Parkeringsvärmare” i menypunkten ”Min Volkswagen”. Här kommer du bekvämt vidare till dfreeezes hemsida.

Volkswagen Connect länkar dig vidare till registreringen hos dfreeeze via en Webview. Där går du igenom registreringsprocessen. Om du får problem kan även vända dig till vår hjälplinje.

Nej. Du behöver bara logga in. Dina data synkroniseras bara med administrationsdelen av dfreeeze. Volkswagen har ingen åtkomst till dina dfreeeze-data.

Gå till dfreeezes hemsida via länken https://shop.digades.de/dfreeeze.html och gå till inloggningsknappen uppe till höger. Där kan du registrera dig.\Har du registrerat ditt konto och skapat ditt fordon kan du logga in och styra din parkeringsvärmare bekvämt via Volkswagen Connect i funktionen ”Min Volkswagen” under ”Parkeringsvärmare”.

Om du har ett konto hos dfreeeze kan du logga in inuti funktionen ”Min Volkswagen” via ”Parkeringsvärmare” och sedan lägga till ett ytterligare fordon under fordonsval. Sedan leds du vidare till dfreeezes hemsida, på vilken du kan skapa ett ytterligare fordon.

Nej. Detta måste du göra direkt via dfreeeze-hemsidan via länken https://shop.digades.de/dfreeeze.html, eftersom Volkswagen Connect endast erbjuder dig styrningen. 

Nej, det är inte möjligt att reglera temperaturen som är inställd i fordonet. Med dfreeeze-systemet värmer din Volkswagens parkeringsvärmare tills temperaturen som ställts in i fordonet har uppnåtts.

Kontrollera först om du kan aktivera din parkeringsvärmare via den vanliga vägen via fjärrkontrollen. Om det går ska du vända dig till vår hjälplinje.  Om parkeringsvärmaren inte skulle fungera även med fjärrkontrollen ska du vända dig till din Volkswagen servicepartner. 

Ja! Du kan skapa valfritt antal fordon i ditt dfreeeze-konto, vilka du sedan kan styra via Volkswagen Connect - under förutsättning att parkeringsvärmarna och dfreeeze-moduler är monterade i fordonen.

Gå till dfreeezes hemsida via länken https://shop.digades.de/dfreeeze.html och gå till inloggningsknappen uppe till höger. Där kan du återställa ditt lösenord. Alternativt kan du även vända dig till vår hjälplinje som hjälper dig. 

Funktionen ger dig möjligheten att se diverse statistik i din app. Du kan exempelvis se detaljerad statistik i ämnesområdena ”Challenges, miljövänligt körsätt, bensinkostnader osv”. 

Funktionen stöds ännu inte. 

Området dag gäller från klockan 5:01 till klockan 21:00 och området natt från klockan 21:01 till klockan 5:00.

Säkerhetskopieringen av data är bara aktiverad för registrerade användare.

Ja, data säkerhetskopieras regelbundet, automatiskt. Större datamängder säkerhetskopieras däremot bara med Wi-Fi för att minimera förbrukningen av mobildata.

Ja, du kan aktivera säkerhetskopiering av data manuellt under ”Tjänster”.
 

Du behöver bara installera Volkswagen Connect på den nya enheten och logga in med ditt användarnamn och lösenord. Då överförs din säkerhetskopierade data automatiskt.

Ja, säkerhetskopierade data är oberoende av plattform och kan flyttas över till ett annat system.

Nej, data raderas inte från din smartphone när de har säkerhetskopierats. Din data säkerhetskopieras helt enkelt även online.

När du installerar din app på en annan smartphone och loggar in med ditt användarkonto där, överförs de säkerhetskopierade data till smartphonen. Du kan även växla mellan olika operativsystem. 

Bluetooth-uppkopplingen mellan smartphone och DataPlug kan tyvärr inte föras över till en annan smartphone. Om du byter smartphone måste du koppla upp din VW Connect-app på nytt med din DataPlug. 

Nej, så länge du är inloggad behåller du dina lokala data. 

Ja, du kan när som helst radera dina sparade data. Alternativet att radera dina data hittar du under Inställningar på menypunkten ”Säkerhetskopiera” och ”Fler alternativ”. Du behåller lokala data på din smartphone så länge du är inloggad.

Det är bara med varningslampsvisningen som du kan visa en översikt över varningslamporna i ditt fordon i VW Connect App-appen. På så vis kan du enkelt upptäcka avvikelser i fordonet och snabbt kontakta din servicepartner direkt via appen. Då kan du boka en tid så snart som möjligt för att kontrollera fordonet och åtgärda felet.

Meddelandena i fordonet ska ges högsta prioritet. Du ska alltid rätta dig efter den direkta visningen i fordonet och anvisningarna i instruktionsboken. Vi rekommenderar dig att följa informationen och rekommendationerna, framför allt vid allvarliga systemstörningar för att undvika mer omfattande skador på ditt fordon. Tänk även på att du utsätter både dig själv och andra för stora risker om du ignorerar felen.

Du ska alltid rätta dig efter den direkta visningen i fordonet och anvisningarna i instruktionsboken. Meddelandena i fordonet ska ges högsta prioritet. 

Antalet varningslampor som visas beror på fordonstypen. Man skiljer normalt på gula och röda varningslampor. Om en gul varningslampa tänds kan en förfrågan om service hos servicepartnern via appen utlösas. Om en röd varningslampa tänds får du inte köra vidare. Då ska du kontakta Vägassistans på telefonnumret som du hittar i appen.

När en varningslampa tänds rekommenderar vi följande tillvägagångssätt. Antingen skickar du en serviceförfrågan via VW Connect-menyn (när varningslampor identifieras av appen) eller via varnings- och kontrollamporna under menypunkten ”Hjälpsamtal”. Där kan du välja varningslampan som visas och skicka en serviceförfrågan. Under alternativet ”Tjänster” i inställningarna kan du godkänna att serviceförfrågningar skickas automatiskt vid oljebytesservice- och inspektionsintervall. Då skickas förfrågningar automatiskt.

Kontrollera om varningslampan som visas i appen även visas i fordonet. Om varningslampan visas i fordonet rekommenderar vi att du så snart som möjligt uppsöker din Volkswagen-verkstad som du angett som favorit. Det här kan du göra direkt från appen, genom att skicka en serviceförfrågan till din Volkswagen-partner, eller så kontaktar du din verkstad via telefon för att boka en tid för fordonskontroll.

Antalet styrdon visas tillfälligt på VW Connect-menyn. I vissa fordon identifieras styrdonen automatiskt. Det här visas inte för användaren, eftersom det redan sker i bakgrunden. För andra fordon måste en identifieringsprocess genomföras för att styrdonen ska visas. Så snart processen har slutförts får du information om det.

Antalet styrdon beror på fordonsmodell och kan därför variera.

Volkswagen Connect® Kontakt

Telefon
0200-883424

Tillgänglighet dygnet runt.
Om ditt abonnemang inte stödjer detta nummer kan du ringa +46 8 56642516.

Priset beror på vilka avgifter din leverantör tar.
Avgifter för roaming kan tillkomma för samtal från utlandet.

Chassinumret

Vad är en VIN-kod?

Chassinumret (Vehicle Identifikation Number - VIN) är ett nummer med 17 tecken som identifierar din bil. Du hittar VIN-koden i registreringsbeviset eller i vindrutans nedre del. 

Registreringsbevis

Registreringsbevis

Vindruta

Dina cookiesinställningar för den här webbplatsen

×

Volkswagen Connect

Volkswagen

Free on the App Storein Google Play

Install

Klicka på länken för att aktivera videoklippen. Obs! Efter aktiveringen överförs data till respektive leverantör.